Dokumentbasert tilsyn må besvares innen 21. oktober 2019

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap må besvare tilsynet. Det stilles blant annet spørsmål om du er i rute med kursoppdatering.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Hvert andre eller tredje år gjennomføres Finanstilsynet dokumentbasert tilsyn. Denne høsten er det klart for ny runde, og resultatene vil formodentlig bli publisert nærmere sommeren neste år. 

Det er viktig å merke seg at det er pliktig å besvare tilsynet. Manglende svar medfører at autorisasjonen trekkes tilbake. Innsendingsplikten gjelder uavhengig av om du utøver regnskapsføreryrket.

For både Finanstilsynet og regnskapsbransjen er det viktig at fristen 21. oktober overholdes.

Dessverre har Finanstilsynet ikke varslet mottakerne om at de aktuelle skjemaene er lagt ut i Altinn, noe som gjør at det kan være vel verdt å si ifra til kollegaer at de må følge opp tilsynet.

Finanstilsynet skriver følgende om det dokumentbaserte tilsynet:

"Skjemaet er bygd opp på samme måte som ved det dokumentbaserte tilsynet i 2016.

Det dokumentbaserte tilsynet gir blant annet grunnlag for:

  • oversikt over regnskapsførerbransjens struktur og sammensetning
  • statistisk informasjon
  • informasjon om hvordan etablert regnskapsførerpraksis er innenfor utvalgte områder
  • prioriteringer for utføring av stedlig tilsyn
  • videreføring av et hensiktsmessig og aktivt tilsyn"

Hvem skal levere

Alle som har autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap skal sende inn egenmeldingen. Innsendingsplikten gjelder uavhengig av om du utøver regnskapsføreryrket eller om selskapet driver regnskapsførervirksomhet.

Autoriserte regnskapsførere skal besvare KRT-1005 Regnskapsførers egenmelding.

Autoriserte regnskapsførerselskaper skal besvare KRT-1004 Regnskapsførerselskapets egenmelding.

For regnskapsførerselskaper er det daglig leder som er ansvarlig for at selskapet sender inn egenmelding. En regnskapsfører som driver virksomhet gjennom et regnskapsførerselskap må levere egenmeldingen både for seg selv og for regnskapsførerselskapet. Virksomhet som drives gjennom enkeltpersonforetak fanges opp av innehavers personlige egenmelding (KRT-1005).

Elektronisk innlevering via Altinn

Besvarelse og innlevering skal skje i Altinn (www.altinn.no).  

Skjemaene ligger i "Min meldingsboks" som kommer opp når du logger deg inn i Altinn.

Dersom du er daglig leder i regnskapsførerselskap og ikke har mottatt skjemaet, er det viktig å likevel fylle ut KRT-1004 for selskapet. For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender. Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg. I en slik situasjon må du for øvrig også sjekke om opplysningene om selskapet i Enhetsregisteret er korrekte.

Sletting av autorisasjon som regnskapsfører eller regnskapsførerselskap

Dersom du eller regnskapsførerselskapet ikke har behov for autorisasjon, kan autorisasjonen slettes. Det samme gjelder dersom du eller regnskapsførerselskapet ikke oppfyller vilkårene for autorisasjon.

Sletting kan nå gjøres direkte i egenmeldingen ved å markere at sletting ønskes, fra hvilken dato, signere og sende inn. Finanstilsynet vil gi skriftlig tilbakemelding når slettemeldingen er behandlet. 

Det er viktig at sletting gjennomføres etter eget initativ.

Vi har ved tidligere dokumentbaserte tilsyn sett at en del i stedet velger å droppe å levere egenmeldingen. Dette er en dårlig løsning. Den er kostbar som følge av administrative kostnader, tar seg dårlig ut for bransjen og ikke minst kan løsningen medføre at det blir vanskelig å få tilbake autorisasjonen på et senere tidspunkt. Det er med andre ord langt heldigere å be om sletting selv.