Ny forskrift om utlikning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn

Forskriften erstatter i stor grad tidligere etablert praksis.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

For regnskapsførere skal utgiftene Finanstilsynet har til tilsyn av bransjen fordeles likt pr regnskapsfører. 

For revisorer og revisjonsselskaper fordeles utgiftene etter størrelsen på inntekt fra virksomheten.

Presisering av fordelingsprinsippene i forskrift forventes å gi større forutsigbarhet for tilsynsenhetene. Forslag til utlikning vil fortsatt sendes på høring til næringsorganisasjonene, men den skal ikke lenger godkjennes av Finansdepartementet.

Du finner den nye forskriften av 18. desember 2015 om utlikning av utgifter ved tilsyn her.

Finanstilsynets orientering om forskriften finner du her.