Mange og sterke reaksjoner på informasjon om tvangsmulkt fra Skatteetaten

Mange avgiftspliktige trodde de var ilagt tvangsmulkt. I stedet handlet utsendelsen om et informasjonsskriv. Skattedirektøren beklager.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har tatt opp forholdet med skattedirektøren direkte, med sterk anmodning om at Skatteetaten ved senere informasjonskampanjer sørger for å gi informasjon som er presis. I sitt svar skriver skattedirektør Hans Christian Holthe:

"Hei, og takk for tilbakemelding. Her er vi helt enige, dette var ikke heldig informasjon fra vår side. Vi har nå justert dette brevet for de gjenværende som skal ha informasjon.  De gjenværende utgjør majoriteten av mottakere.

Takk igjen - vi lærer av klare tilbakemeldinger."

Regnskap Norge har for øvrig også tidligere, ved flere anledninger, tatt opp med Skattedirektoratet at det er viktig at varsler og informasjonsskriv formuleres på en måte som ikke skaper misforståelser. Vi kommer til å forfølge dette også fremover.

Om informasjonsskrivet

Informasjonsskrivet handler om at tvangsmulkt er innført, og kan ilegges når mva-meldingen og andre pliktige oppgaver til Skatteetaten ikke leveres innen frist. Dessverre var det flere forhold som feilet ved denne utsendelsen. 

Utsendelsen er foretatt med hjelp av Altinn. Det som vekket størst reaksjoner var ordlyden i e-post varselet som fulgte med utsendelsen. Denne meldingen har følgende ordlyd:

"Informasjon om tvangsmulkt for [org.nr + firmanavn] er tilgjengelig. Logg inn på Altinn for å se innholdet."

Koblingen mellom firmanavn og informasjon om tvangsmult ga mange inntrykk av at de var ilagt tvangsmulkt. Dette er altså feil. 

Som om det ikke var nok med ordlyden i Altinn-meldingen, er også overskriften i selve informasjonsskrivet egnet til å bli mistolket. Her skriver Skatteetaten:

"Tvangsmulkt innføres for mva-meldingen og andre pliktige meldinger til Skatteetaten."

Også denne teksten kan gi inntrykk av at det er ilagt tvangsmulkt.

Mange kunder av regnskapsførere tok kontakt med sin regnskapsfører og lurte på om noe ved rapporteringen har feilet. Det gikk totalt sett med mange dagsverk i næringslivet for å oppklare hva dette egentlig handlet om.

Senere utsendelser ble korrigert

Informasjonsskrivene ble sendt ut i puljer. I senere puljer ble informasjonen i e-posten endret til "Informasjonsbrev om nytt regelverk for [org.nr + firmanavn] er tilgjengelig."