Regelendringer fra 1. juli 2021 fra Finansdepartementet

Her er en oversikt over regelendringer fra 1. juli 2021 samt regelendringer trådt i kraft i løpet av våren.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Det iverksettes regelendringer på Finansdepartementets ansvarsområde fra 1. juli 2021. Finansdepartementet har satt opp en oversikt over aktuelle regelendringer fra 1. juli 2021, samt viktige regelendringer som har trådt i kraft i løpet av våren. Oversikten inneholder følgende punkter:

 • Direkteregistrering for britiske avgiftssubjekter i Merverdiavgiftsregisteret
 • Skjerpede regler på hvitvaskingsområdet
 • Avgift på alkoholfrie drikkevarer
 • Avgift og tax free-kvote på nye nikotinvarer
 • Avgift på viltlevende marine ressurser (fiskerier)
 • Avviklingen av 350-kronersgrensen – overgangsordningen
 • Boligsparing for ungdom (BSU) – påkostninger og vedlikeholdsarbeid på bolig
 • Endringer i bankregelverket om problemlån
 • Tilsyn med obligatorisk tjenestepensjon
 • Toll og utviklingsland (GSP)
 • Endringer i forsikringsformidlingsforskriften - ansvarsforsikringens størrelse
 • Kildeskatt på renter og royalty mv.
 • Pensjon – økt sats for minstefradraget i pensjonsinntekt
 • Videreføring av merverdiavgiftsfritak for akupunktur, osteopati og naprapati

Les mer her