Regjeringen vil utsette og forlenge innbetalingsperioden for utsatt skatt og avgift

Regjeringen foreslår at innbetaling av utsatte krav starter 31. oktober 2021, og at avdragsperioden øker fra 6 til 12 måneder.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Per 15. mars 2021 beløp utsettelsene i ordningen seg til om lag 4,8 milliarder kroner, hvorav nesten 80 prosent er merverdiavgift og litt over ti prosent er arbeidsgiveravgift.

– Utsatt og forlenget innbetaling kan bidra til at flere bedrifter får muligheten til å hente seg inn igjen etter koronakrisen. Det er viktig for å unngå at utsatte skatter og avgifter blir et hinder for at bedriftene får folk tilbake i jobb, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Endringene som blir foreslått vil anslagsvis gi et provenytap på om lag 150 millioner kroner i 2021. Forslaget vil bli lagt frem i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2021.

Dette fremgår av en pressemelding fra Finansdepartementet fredag 16.04.2021.