Spørsmål og svar om tolldeklarasjonsoversikten

Tolletaten jobber med å få på plass org.nr. og navn på kunde til neste kjøring av varsler. Her finner du svar på flere spørsmål om deklarasjonsoversikten.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mange har reagert på at de har fått varsel om at deklarasjonsoversikt er lagt ut i Altinn uten at det er angitt hvem varselet gjelder. Dette er en kjent utfordring fra tidligere for en del andre oppgavetyper, men slike mangelfulle varsler er det heldigvis stadig færre av. Denne gangen var det Tolletaten som ikke hadde tatt i bruk tilgjengelig Altinn-teknologi. Regnskap Norge tok opp saken, og har fått tilbakemelding på at det jobbes for å korrigere forholdet innen neste varslingsrunde. 

Merk at det ikke kjøres ny varsling for januar.

Tolletaten har lagt ut en del svar på spørsmål de har fått om deklarasjonsoversikten. Disse gjengis her:

1. Manglende bilag

Flere har ved mottak av deklarasjonsoversikten etterlyst bilag, i form av kopi av deklarasjonene. Men deklarasjonsoversikten gir bare en oversikt over deklarasjonene, med noen opplysninger knyttet til hver deklarasjon. De som ønsker bilag må kontakte deklaranten (speditøren) som har fortollet sendingen(e) for dem.

2. Ikke lik kontoutskrift tollkreditt

Tolldeklarasjonsoversikten må ikke forveksles med den elektroniske kontoutskriften for tollkreditt. Tolldeklarasjonsoversikten gir en fullstendig oversikt over alle tolldeklarasjoner for virksomheten siste måned. Den elektroniske kontoutskriften for tollkreditt er mindre omfattende, og gir kun en oversikt over deklarasjoner hvor det har blitt trukket av tollkreditten på grunn av fastsettelse av toll, særavgifter, forskningsavgift og eksportavgift på en eller flere tolldeklarasjoner.

3. Feil i oversikten

Noen mottakere av deklarasjonsoversikten har påpekt feil i oversikten. De har funnet både inn- og utførsler som de mener ikke er gjennomført. Vi anbefaler at man tar kontakt med deklaranten (speditøren) som har fortollet sendingen for å avklare eventuelle feil, f.eks. at det kan ha blitt fortollet på feil kunde. Det er viktig at dette rettes opp slik at deklarasjonens grunnlagsdata blir riktig. De fleste store deklaranter kan gjøre elektroniske omberegninger i fortollingssystemet TVINN, og skal prioritere slike henvendelser for å rette opp deklarasjoner så raskt som mulig. Når Tolletaten mottar en elektronisk omberegning fra deklaranten er også vår saksbehandlingstid rask, sjelden mer enn en dag.

Dersom dette medfører at det blir gjort endringer i tolldeklarasjonen, vil dette fremgå på den neste månedlige deklarasjonsoversikten som blir sendt ut.

4. Finner ikke deklarasjonsoversikten

Vi har fått noen tilbakemeldinger om at noen av dem som skulle motta deklarasjonsoversikten, ikke har funnet den i Altinn. I de fleste tilfeller har det handlet om hvilke roller og rettigheter man har hatt i Altinn. For å motta deklarasjonsoversikten i Altinn må man ha sluttbrukerrollen Regnskapsmedarbeider.

Kommentar fra Regnskap Norge: Rollen Regnskapsmedarbeider er forhåndstildelt blant annet Regnskapsfører og Revisor. Les mer om rollen her.

5. Ikke en faktura som skal betales

Noen som har mottatt deklarasjonsoversikten har oppfattet dette som en faktura som skal betales. Men dette er altså en oversikt over virksomhetens tolldeklarasjoner siste måned.

6. Utvidet oversikt i xml-fil

XML-filen inneholder mer informasjon enn pdf-filen, og kan være til ytterligere hjelp. Blant annet vil du i tillegg her finne avsender, landkoder, leveringsvilkår og fakturainformasjon. XML-filen kan enkelt konverteres til Excel, slik at du får all informasjon i tabellform for enkel sortering.

Her kan du finne ytterligere informasjon om tolldeklarasjonsoversikten.

Se her for mer informasjon om innberetting av merverdiavgift ved innførsel til Skatteetaten.