Tredje krisepakke - enighet på Stortinget

Den nye kompensasjonsordningen til næringslivet skal gjelde fra mars og i hvert fall ut mai. Både mva-sats og avskrivningssatser endres.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Fredag 27. mars la Regjeringen frem sine forslag til den tredje krisepakken, som kommer som følge av Korona-situasjonen. Du kan lese mer om forslagene her. Mandag 31. mars har partiene på Stortinget kommet til enighet, og det gjøres ytterligere endringer. 

Kompensasjonsordning for næringslivet

Den største nyheten i den tredje krisepakken er en kompensasjonsstøtteordning til næringslivet for faste kostnader. Næringslivet skal få kompensert utgifter som husleie, utgifter til leie av utstyr, forsikringer og utgifter til regnskapsføring. Hvordan ordningen reelt sett blir er foreløpig ikke klart, men skal behandles nærmere i løpet av uken. 

Det som derimot er klart er at varigheten er fra og med mars og ut i hvert fall mai. 

Skatter og avgifter

I Regjeringens forslag lå det inne at lav mva-sats skulle reduseres fra 12 prosent til 7 prosent i perioden 1. april til 31. oktober 2020. Stortinget har kommet til at satsen skal ytterligere ned, til 6 prosent,

Stortinget ber dessuten Regjeringen komme tilbake med forslag om en midlertidig ordning med startavskrivninger for saldogruppe d (personbiler, maskiner og inventar mv.) fra 20 til 30 prosent. Her kan det komme nærmere vilkår, men skal i hvert fall omfatte industrien. Forslaget fra Regjeringen skal komme som del av revidert nasjonalbudsjett.

I tillegg skal det etableres en egen midlertidig skattemessig saldogruppe for skip utenfor tonnasjeskattordningen i nærskipsfart, med avskrivingssats på 20 prosent. 

Regjeringen har også fått i oppdrag å komme med ny modell for opsjonsbeskatning for oppstartsselskaper. 

På særavgiftsområdet har Stortinget kommet til følgende:

  • Innbetaling av særavgifter for drivstoffbransjen utsettes til juni 2020.
  • Innbetaling av særavgifter for bryggerinæringen utsettes til juni 2020.
  • Regjeringen bes også vurdere behovet for utsettelse av innbetalinger for andre særavgifter.
  • Det bes om at gjeninnføres det tidligere fritaket for CO2-avgift for ikke-kvotepliktig sektor for elektrolyse og metallurgiske prosesser for industrien med en avtale der industrien går med på en gradvis opptrapping.
  • Regjeringen bes vurdere om det er mulig innenfor regelverket å frita kvotepliktige virksomheter for CO2-avgift på naturgass.


Her finner du hele avtalen.