Bokføringsstandardstyret avvikles sommeren 2016

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse har besluttet å avvikle Bokføringsstandardstyret fra sommeren 2016. Bakgrunnen er at Bokføringsstandardstyret snart har løst alle innkomne problemstillinger, og at tilstrømningen av saker er sterkt redusert.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Styret i Norsk RegnskapsStiftelse (NRS) nedsatte 7. april 2015 en arbeidsgruppe for å evaluere Bokføringsstandardstyrets arbeid med god bokføringsskikk gjennom de ti årene Bokføringsstandardstyret har fungert. Gruppens mandat var å vurdere følgende spørsmål:

 • Har Bokføringsstandardstyret fungert som tenkt ved etableringen?
 • Har organiseringen av Bokføringsstandardstyret vært tilfredsstillende?
 • Hva vil regnskapslovutvalgets forslag til organisering av standardsettingen på regnskapsområdet mv. ha å si for organiseringen av Bokføringsstandardstyret?
 • Hvilke oppgaver er det viktig å prioritere i fremtiden?
 • Er det fortsatt behov for nye standarder?

Arbeidsgruppen har bestått av

 • Liv Brevik, Norsk Hydro
 • Inger Helene Iversen, Skattedirektoratet
 • Hans Christian Ellefsen, Regnskap Norge
 • Ingebjørg Harto, NHO
 • Per Hanstad, DnR
 • Harald Brandsås, Sekretær for NRS
 • Hilde Ebbesberg, DnR (sekretær)

Konklusjonene fra arbeidsgruppen, som stiftelsesstyret tar til etterretning, er som følger:

 • Bokføringsstandardstyret har fungert etter forutsetningene og gjort en viktig jobb for brukerne. Mange problemstillinger synes løst.
 • Det er ikke formålstjenlig å ha et «sovende bokføringsstandardstyre» som «vekkes» etter behov.
 • God bokføringsskikk som begrep opprettholdes, jf. bokføringsloven § 4 nr. 10, men forvaltes av stiftelsesstyret direkte.
 • Ved behov kan stiftelsesstyret etablere en arbeidsgruppe som vedlikeholder standarder og uttalelser.
 • Oppbevaringssted for regnskapsmateriale synes å være den viktigste problemstillingen å jobbe med fremover. Her er det mange prosesser i gang i offentlig sektor.

På bakgrunn av dette vedtok stiftelsesstyret i et møte 26. november 2016 å avvikle Bokføringsstandardstyret. Formelt vil dette skje i forbindelse med årsmøtet i NRS i juni 2016. Vedtaket om avvikling skal sendes på høring fra NRS til relevante interessegrupper.

Bokføringsstandardstyret skal før avviklingen avslutte to oppgaver:

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 7
  Klokke Created with Sketch.