Dispensasjon fra SAF-T-eksport ved forsinkelser relatert til koronaviruset

Bokføringspliktige skal etter 1.1.2020 kunne levere en standardisert SAF-T-fil ved varslede bokettersyn. Hindringer i å kunne levere, som oppstår som følge av effekten av koronaviruset, kvalifiserer til dispensasjon uten søknad.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Dagens SAF-T-regelverk åpner for en viss dispensasjonsadgang for plikten til å levere denne SAF-T-filen, typisk ved uforutsette hendelser som ikke kan løses på annen måte, eller at systemleverandør ikke kan levere på en allerede inngått kontrakt. Normalt må bokføringspliktige søke om en slik dispensasjon.
 

Søknad ikke nødvendig

Nå sier Skattedirektoratet at bokføringspliktige som opplever forsinkelser som er relatert til effekten av koronasiutasjonen ikke trenger å sende inn en søknad som dispensasjon.
 
Dette kan for eksempel være at systemleverandør, grunnet reiserestriksjoner, permitteringer eller karantene, er forhindret fra å kunne levere på avtalt prosjekt, og/eller at bokføringspliktig ikke kan jobbe frem en løsning av samme årsaker. Denne situasjonen kvalifiserer til dispensasjon fra kravet - uten krav om søknad. 

De fleste har det på plass

De fleste regnskapssystemer i Norge har allerede eksportmulighet for SAF-T-fil på plass, og dispensasjon er normalt ikke nødvendig. Skreddersøm-systemer og utenlandske systemer er imidlertid avhengig av tilpasninger for den enkelte bokføringspliktige. Det er spesielt for disse leverandørene at utsettelse kan bli nødvendig. 
 
Mer informasjon om dispensasjon som følge av koronaviruset kan du finne på Skattedirektoratets sider