Endringer i rutiner for betalingsoppdrag

Regnskap Norge har de siste ukene fått mange henvendelser fra våre medlemmer vedrørende endring i praksis når det gjelder godkjenning av betalingsoppdrag i DNB.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bakgrunnen for alle henvendelsene er at regnskapsfører nå først må godkjenne betalingsoppdraget i ERP-systemet for så å logge seg inn i nettbanken og godkjenne det samme en gang til.

Vi har nylig vært i dialog med DNB, og har fått innsikt i bakgrunnen for endringene og planene fremover.

Hvitvaskingslovgivningen pålegger banker å ha kontroll med personer som handler på vegne av, eller disponerer, bedriftskunders kontoer. Dagens praksis med forhåndsgodkjenning av betalingsoppdrag i ERP-systemet er en kundevennlig løsning, men er etter bankens vurdering ikke i tråd med regulatoriske krav.

DNB jobber nå for å få til en ny sikker og effektiv løsning som erstatter dagens praksis og midlertidige løsning. Dette gjør DNB i tett samarbeid med de største ERP-leverandørene, og vil i løpet av Q1 2020 komme med en plan for hvordan regnskapsførere kan ta i bruk ny løsning som ikke lenger krever dobbel godkjenning for hver betalingsfil.

Saken behandles også i BITS (bankenes infrastrukturselskap). Målet er at løsningen skal bli en felles standard for ERP- og 3.parts leverandører, uavhengig av bankforbindelse.

Regnskap Norge vil involvere medlemmer i prosessen og orientere om videre fremdrift.