Høringsutkast til bokføringsstandard om sideordnede spesifikasjoner

Bokføringsstandardstyret legger i høringsutkastet til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner, men at visse forutsetninger må oppfylles.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bokføringsloven § 5 krever et regnskapssystem som gjør det mulig å utarbeide flere ulike kategorier spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering. Med sideordnede spesifikasjoner menes at en bokføringspliktig har flere spesifikasjoner av den aktuelle kategori, og at summen av disse utgjør en fullstendig spesifikasjon etter bokføringsloven § 5. Eksempler på dette kan være flere bokføringsspesifikasjoner, flere kontospesifikasjoner eller flere kunde- og leverandørspesifikasjoner. Bokføringsstandardstyret legger i høringsutkastet til standard til grunn at lovgivningen ikke er til hinder for bruk av sideordnede spesifikasjoner, men at visse forutsetninger om konsolidering, sporbarhet, periodeinndeling og mulighet for oppfyllelse av opplysningsplikt må oppfylles.

Høringsutkastet omhandler ikke underspesifikasjoner etter bokføringsforskriften § 3-1 fjerde ledd, jf. også NBS 2 Kontrollsporet punkt 2.1.2. Standarden omhandler heller ikke situasjoner hvor flere bokføringspliktige er underlagt samlet pliktig regnskapsrapportering.

Standarden er foreslått å tre i kraft ved publisering.

Høringssvar ønskes levert som e-post til nrs@revisorforeningen.no. Høringsfristen er 31. desember 2014.

Høringsdokumentene finnes på Norsk RegnskapsStiftelses hjemmesider.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 4
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokføring 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 3
  Klokke Created with Sketch.