NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer

Nors RegnskapsStiftelse (NRS) har vedtatt en ny bokføringsstandard, NBS 6 Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer. NBS 6 erstatter GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark fra 01.01.15.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

NBS 6 omhandler bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer som sluttbrukerverktøy i bokføringsarbeidet, herunder som en del av regnskapssystemet. Med regnskapssystem menes hjelpemidler for å

 • bokføre transaksjoner og andre regnskapsmessige disposisjoner
 • utarbeide spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering
 • utarbeide pliktig regnskapsrapportering (herunder årsregnskap/konsernregnskap)
 • etablere kontrollspor mellom dokumentasjon, bokførte opplysninger og pliktig regnskapsrapportering

Videre omhandles bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer for å utarbeide dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag) og dokumentasjon av balansen.

Standarden gir følgende føringer:

 • Bokføringspliktige med færre enn 600 bilag i regnskapsåret kan bokføre i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer. For andre bokføringspliktige anses det ikke som god bokføringsskikk å bokføre i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer.
 • Dersom bokføringen skjer i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer, skal ferdig utarbeidede spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering oppbevares på papir eller i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjente sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av spesifikasjonene. Spesifikasjonene skal dateres, og det skal fremgå av spesifikasjonene hvem som har utarbeidet disse. Det skal være beløpsmessig sammenheng mellom de ulike spesifikasjonene.
 • Uavhengig av bokføringsverktøy kan dokumentasjon av bokførte opplysninger (bilag) eller dokumentasjon av balansen utarbeides ved bruk av tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer. Dersom dokumentasjon av bokførte opplysninger eller dokumentasjon av balansen oppbevares i tekstbehandlings- eller regnearkformat, skal det gjennomføres særskilt sikring mot urettmessig endring, sletting, tap eller ødeleggelse av dokumentasjonen. Eventuelt skal dokumentasjonen oppbevares på papir eller i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjente sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av dokumentasjonen.
 • Salgsdokumenter (fakturaer) som utarbeides ved bruk av tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer skal skrives ut på forhåndsnummererte trykte blanketter. Utskrift på forhåndsnummererte trykte blanketter kan likevel unnlates dersom tekstbehandlings- eller regnearkprogrammet har en betryggende sikret funksjon for automatisk fortløpende nummerering av salgsdokumentene. Salgsdokumentene må utstedes og oppbevares på papir eller i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjente sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av salgsdokumentene.
 • Uavhengig av bokføringsverktøy, kan pliktig regnskapsrapportering utarbeides ved bruk av tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer (f.eks. årsregnskap, herunder konsernregnskap). Dersom pliktig regnskapsrapportering oppbevares i tekstbehandlings- eller regnearkformat, skal det gjennomføres særskilt sikring mot urettmessig endring, sletting, tap eller ødeleggelse av regnskapsrapporteringen. Eventuelt skal regnskapsrapporteringen oppbevares på papir eller i et filformat som ikke enkelt lar seg redigere i allment kjente sluttbrukerverktøy for tekstbehandling, regneark, e-post mv. uten at endringen fremgår direkte av den pliktige regnskapsrapporteringen.
 • Bokføring av elimineringer og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap kan skje ved bruk av tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer, uavhengig av antall transaksjoner hos den bokføringspliktige.

NBS 6  Bruk av tekstbehandlings- og regnearkprogrammer får virkning for regnskapsår som begynner 1. januar 2015 eller senere. På samme tidspunkt oppheves uttalelse om god bokføringsskikk GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark. Det oppfordres til tidligere anvendelse av NBS 6. Ved slik tidligere anvendelse skal den bokføringspliktige anvende denne standarden i sin helhet, og ikke anvende GBS 14 Bokføring ved bruk av regneark.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 2
  Klokke Created with Sketch.
 • Skatte-/Avgiftsrett 3
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 1
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 4
  Klokke Created with Sketch.