Personallistekravet bør revurderes

Hvis man mener alvor med forenkling, må første bud være å fjerne regler som ikke virker.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Kravet om personallister bør revurderes, mener Regnskap Norge, og reiser saken i en høring der det foreslås å fjerne bruk av arbeidsplan som alternativ til personalliste. 

Skjerping av reglene ikke den beste løsningen

Mens høringsforslaget går inn for å skjerpe reglene ytterligere, ved å ta bort muligheten til å bruke arbeidsplanen som alternativ til personalliste, mener vi at det ikke tas tak i selve kjernen. Nemlig om kravet til personalliste oppnår hensikten om å motvirke svart arbeid. En analyse som Skatteetaten selv har utført, omtalt i Analysenytt 2/2017 side 18-23, viser at det er lite tegn til det. «Resultater fra analysene tyder ikke på at personallisteordningen eller kontrollene motvirker svart arbeid», heter det i oppsummeringen.

Ansvar for relevante og formålstjenlige krav

Når dette er situasjonen, mener vi det er all grunn til å ta et steg tilbake og ta stilling til om personallisteordningen i det hele tatt er berettiget å bestå videre. Vi er helt enige i at det er viktig å finne tiltak som effektivt motvirker svart arbeid, men vi kan ikke støtte administrativt krevende regelverk som har begrenset eller ingen effekt. Lovgiver har et ansvar for at de krav som pålegges næringslivet er relevante og formålstjenlige. Det innebærer ikke minst å revurdere og fjerne virkemidler som ikke har tiltenkt effekt.

Uansett finner vi ikke at det er gode nok grunner til å fjerne den forenklingen som er lagt inn i dag, om at arbeidsplan kan brukes som alternativ. I den grad det erfares at arbeidsplanen ikke uten videre fungerer som alternativ i praksis, bør man først se om det kan gjøres tillempninger i regelverket som gjør det forenlig, eller gi mer veiledning til bedriftene hvis reglene misforstås.

Les høringssvaret her.

Aktuelle kurs

Nettkurs
 • Finansregnskap 1,5
  Klokke Created with Sketch.
 • Bokføring 2,5
  Klokke Created with Sketch.
 • RF-Regelv./GRFS 3
  Klokke Created with Sketch.
Nettkurs
 • Finansregnskap 7
  Klokke Created with Sketch.