SAF-T blir lovpålagt fra 2020

Implementeringen skjer 10 år etter at Regnskap Norge startet arbeidet med standard dataformat.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge har vært initiativtaker for standardisert dataformat i Norge og pådriver for å få vedtatt SAF-T. 

Det er gledelig at regelverket nå er på plass, men fordi kravet til gjengivelse av regnskapsopplysninger i standardisert form først pålegges alle fra 2020 vil det ta noe tid før vi ser gevinstene ved endringen, kommenterer administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.   

Målet med SAF-T (Standard Audit File Tax) er å effektivisere bokettersyn og bedre dataflyten mellom de ulike regnskapssystemene. 

Regnskapsbransjens anvendelse av regnskapsdata til bearbeiding og analyse vil kunne bli bedre og skje mer effektivt. Dette vil særlig komme små- og mellomstore bedrifter til gode. Gode analyser vil gi bedre beslutningsgrunnlag for regnskapsførers kunder, som igjen vil kunne styrke virksomhetenes lønnsomhet, mener Lundberg Larsen.

SAF-t har mange praktiske anvendelsesområder for regnskapsførere. Se vår artikkel om smart anvendelse av SAF-T. 

Den nye standardiserte måten å eksportere regnskapsopplysninger på blir obligatorisk for alle bokføringspliktige som oppbevarer regnskapet i elektronisk form. Kravet omfatter de bokførte opplysningene, det vil si innholdet i hovedbok og reskontroer.

I tillegg vil forskriftsendringen indirekte bidra til utvikling av nye løsninger som kan omdanne informasjon til innsikt – som gjør næringsdrivende i stand til å drive mer lønnsomt og effektivt.

Reglene innebærer at det er frivillig å eksportere regnskapsopplysningene i SAF-T-formatet til kontrollmyndighetene frem til utgangen av 2019, men lovpålagt for bokførte transaksjoner som registreres fra og med 1. januar 2020.

Her kan du lese mer om bakgrunnen for endringen i bokføringsforskriften (SAF-T)