Samfakturering av nettleie og elektrisk energi

Finansdepartementet har med virkning fra 12.03.18 vedtatt endringer i bokføringsforskriften som tillater samfakturering av nettleie og elektrisk energi.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Avregningsforskriften § 7-3 om felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi legger opp til en løsning hvor kraftleverandøren utsteder et felles salgsdokument til sluttkunden, som omfatter både eget kraftsalg og nettleverandørens salg av nettleie. Hittil har dette vært i strid med kravet i bokføringsforskriften § 5-2-1 første ledd om at salgsdokumentet skal utstedes av selger. Kraftleverandører og nettleverandører som har ønsket samfakturering i samsvar med reglene i avregningsforskriften, har demed måttet søke Skattedirektoratet om dispensasjon til dette etter bokføringsforskriften § 5-2-8 første ledd.

Finansdepartementet har nå vedtatt unntaksregler i bokføringsforskriften som gjør at samfakturering av nettleie og elektrisk energi kan skje uten dispensasjon fra Skattedirektoratet. En ytterligere forenkling ligger i at nettselskapet kan føre salget mot kraftselskapets konto i kundespesifikasjonen i stedet for på den enkelte sluttkunde. Bokføringspliktige sluttkunder kan på samme måte bokføre sine kjøp mot kraftleverandørens konto i leverandørspesifikasjonen, i stedet for å fordele kjøpet på henholdsvis kraftleverandøren og nettleverandøren.

Forskriftsendringene lyder som følger:

Nytt fjerde ledd i § 3-1 Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering

Når det er utstedt felles salgsdokument etter § 8-15-1, kan transaksjonene registreres i leverandørspesifikasjonen over fakturautsteders konto.

Tidligere fjerde til sjette ledd blir nytt femte til syvende ledd.

Nytt delkapittel 8-15 Kraftbransjen

§ 8-15-1 Felles fakturering av nettjenester og elektrisk energi

Leverandører av nettjenester og elektrisk energi kan utstede felles salgsdokument. Det kan benyttes en felles nummerserie for slike salgsdokument. For øvrig gjelder kravene til salgsdokumentets innhold, jf. delkapittel 5-1, for hver av partenes omsetning.

§ 8-15-2 Kundespesifikasjon

Når det er utstedt felles salgsdokument etter § 8-15-1, kan leverandører som ikke selv har utstedt salgsdokumentet, registrere transaksjonene i kundespesifikasjonen over fakturautsteders konto.

Endringene trer i kraft fra 12.03.18.