Unntak for krav til kassasystem ved lavt kontantsalg

Bokføringspliktige som har kontantsalg under 50 000 kroner fra fast forretningssted i løpet av et regnskapsår, trenger ikke å benytte produkterklært kassasystem for å registrere og dokumentere kontantsalg.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse publisert 11. november 2020 tatt stilling til hvordan bokføringsforskriften § 5-4-1 første ledd annet punktum skal forstås.

Skattedirektoratet konkluderer i uttalelsen med at grensen på 50 000 kroner skal vurderes ut fra kontantsalg på fast forretningssted. 

Kontantsalg der andre unntak kommer til anvendelse, for eksempel ambulerende salg og salg fra ubetjente salgssteder og automater, skal ikke medregnes i forhold til denne grensen. Disse unntakene er begrunnet i særskilte salgsformer, hvor bruk av kassasystem kan være praktisk vanskelig.

Skattedirektoratet bemerker likevel at mange av dagens kassasystemer er velegnet til bruk også ved ambulerende kontantsalg. For en virksomhet som driver ambulerende salg deler av uken og salg fra fast forretningssted andre deler, kan produkterklært kassasystem være en hensiktsmessig løsning, uavhengig av om plikt til å bruke kassasystem følger av regelverket.