82 regnskapsførere og 24 regnskapsførerselskaper mistet autorisasjonen i 2017

Det er særlig manglende oppfyllelse av etterutdanningskravet som er årsak til tilbakekall av autorisasjoner. Dette fremkommer i Finanstilsynets årsmelding for 2017.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I årsmeldingen publisert 16. mars 2018 trekkes det frem at regnskapsførerbransjen domineres av 20-30 større selskaper og grupperinger. Samtidig er det mange små enheter.

Et utviklingstrekk er at antallet regnskapsførerforetak som drives som enkeltpersonforetak reduseres.

57 stedlige tilsyn

Hvert år gjennomfører Finanstilsynet kontroll blant de større regnskapsførerkjedene. I 2017 ble det gjennomført to slike tilsyn, og fra det ene av disse trekkes det frem at det er viktig å ha oppmerksomhet på IKT-risiko og rutiner som kan bidra til å sikre at regnskapsførervirksomhet blir drevet i samsvar med lovkravene.

I løpet av 2017 registrerte Finanstilsynet i alt 139 signaler om mulige svakheter i oppdragsutførelsen hos regnskapsførere. Dette er på nivå med 2016.

Finanstilsynet gjennomførte 57 stedlige tilsyn. Tilsynet er i stor grad rettet mot saker der det er sterke indikasjoner på at regnskapsførervirksomheten ikke blir drevet i samsvar med gjeldende regelverk. Mange stedlige tilsyn blir derfor avsluttet med kritiske merknader eller vedtak om tilbakekall av autorisasjon som regnskapsfører.

Det var 82 regnskapsførere som fikk tilbakekalt autorisasjonen i 2017. 70 av disse ble fanget opp via det dokumentbaserte tilsynet høsten 2016. Det er særlig manglende etterutdanning som er årsaken til at disse har mistet autorisasjonen, og dette er et tema Finanstilsynet har fokus på.

Det var 24 regnskapsførerselskaper som fikk tilbakekalt autorisasjonen. Flere av disse synes å ha mistet autorisasjonen som følge av at de manglet autorisert regnskapsfører som daglig leder.

Misbruk av betalingsfullmakter

Finanstilsynet fattet i 2017 tre vedtak om tilbakekall/suspensjon av autorisasjon som regnskapsfører på grunn av misbruk av betalingsfullmakt.

Fokus på oppdragsansvarlige i tematilsyn

Mot slutten av 2017 ble det gjennomført tematilsyn om hvordan oppdragsansvarlig regnskapsfører har ivaretatt ansvaret for kontroll av at kvaliteten i oppdragsutførelsen er i samsvar med regelverket. Resultatene fra tematilsynet vil bli publisert i første halvår 2018.

Kontroller fra Regnskap Norge og Revisorforeningen

Det er etablert et samarbeid om tilsyn mellom Finanstilsynet og de to bransjeforeningene Regnskap Norge og Revisorforeningen. Våre og Revisorforeningens kontrollresultater blir derfor publisert i årsmeldingen.

I 2017 kontrollerte Regnskap Norge 959 autoriserte regnskapsførere og 338 autoriserte regnskapsforetak. Du kan lese mer om resultatene våre her.

Revisorforeningen kontrollerte 40 autoriserte regnskapsførere, fordelt på 10 autoriserte regnskapsforetak.

Årsmeldingene fra Finanstilsynet finner du her.