Allmentilstanden til regnskapsbransjen var fremdeles god i uke 14

Flere påpeker imidlertid at konsekvensene kommer an på hvor lenge krisa varer.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I skrivende stund gjelder dagens strenge korona-tiltak til over påske, men Regjeringen har varslet at de vil legge frem nye vedtak onsdag 8. april. 

Resultatene fra forrige ukes undersøkelse viser at medlemsbedriftene i all hovedsak klarer seg bra. Det er fremdeles lavt sykefravær i bransjen, og kun 4 prosent av arbeidsstokken er indisponibel/syke. 

Det er en liten økning i antall medlemsbedrifter som har foretatt permitteringer, men i sum utgjør andelen permitterte kun 3 prosent av arbeidsstokken.

Resterende 93 prosent er i arbeid.

Alle disse resultatene er innenfor feilmargin. Det betyr at vi kan ikke si noe sikkert om utviklingen i sykerfravær og permitteringer fra uke 12 til uke 14. Det kan like gjerne være tilfeldigheter ved målingene som er årsaken til forskjellene.

Nær 8 av 10 regnskapsbedrifter oppga at en eller flere ansatte holdt hjemmekontor i uke 14, og totalt jobbet 72 prosent av arbeidsstokken hjemmefra (+ / - 4,2 prosent).

1 av 10 medlemsbedrifter opplever at kapasitet og leveringsevne er vesentlig svekket på grunn av koronakrisen, og 5 av 10 oppgir at den er noe redusert.  

Oppsummert kan vi si at sykefraværsprosenten, andelen permitterte og bruken av hjemmekontor i uke 14 er ikke  signifikant forskjellig fra uke 12, men vi ser tendenser til at utfordringene tiltar i styrke. 

Kompensasjonsordningen for næringslivet

Regjeringen la i forrige uke frem kriteriene for å kunne søke om støtte. Her kan du lese mer om kompensasjonsordningen eller prøve vår beregningsmodell for å få indikasjoner på beløpet.

De oppdragsansvarlige anslår at 31 prosent av kundebedriftene (+ / - 2,9 prosent) vil kunne benytte seg av kompensasjonsordningen.

Det innebærer i så fall at av totalt 412 000 foretak som benytter ekstern regnskapsfører, vil et sted mellom 116 000 og 140 000 foretak snart sende søknad om kompensasjon for faste kostnader til staten.

Dette vil kreve mye tid og innsats av våre medlemmer, men 9 av 10 anslår at de har kapasitet til å bistå kunder som ønsker å benytte seg av ordningen.

Et tiltak som definitivt ville bidratt til å frigjøre tid er utsatt frist på levering av årsoppgjør og årsberetning. Dette jobber vi med. Resultatene fra undersøkelsen viser at i i snitt er 20 prosent (+ / -  3,7 prosent) av alle årsoppgjør allerede innlevert til Regnskapsregisteret.

1 av 10 oppdragsansvarlige oppgir at de er ferdig med minimum 50 prosent av alle årsoppgjør. Videre er 3 av 10 ferdig med mellom 20 og 50 prosent, og 6 av 10 er ferdig med mindre enn 20 prosent.

Vi har dessverre ingen historiske data å sammenligne dette med, så vi vet ikke om andelen innleverte årsoppgjør per uke 14 er høy eller lav. Vi kan likevel fastlå at koronakrisen legger beslag på tid og ressurser som ellers ville vært brukt til årsoppgjørsarbeid.

Status på likviditet

Det er ytterst få kundebedrifter som hittil har gått konkurs. De oppdragsansvarlige antar at andelen var 3 promille i forrige uke (det vil si 3 konkurser per 1000 kundebedrifter). De frykter imidlertid at andelen kan stige til 82 promille om kun kort tid (82 konkurser per 1000 kundebedrifter). 

Likviditetssituasjonen er normal, og totalt sett er det ingen endring fra uke 12 til uke 14. Vi ser indikasjoner på at kundefordringene øker noe, men målingen er innenfor feilmargin så vi kan ikke si noe sikkert (det kan også skyldes tilfeldigheter). Resultatene for uke 14 er gjengitt i diagrammet nedenfor.

Svar fra daglig leder, N = 460

Diagram som viser status på likviditet i uke 14

Flere har kommentert at det er for tidlig å si noe sikkert, og at de økonomiske konsekvensene kommer an på hvor lenge smitteverntiltakene vil vare.

De aller fleste vurderer likevel sin egen evne til å takle de personalmessige og økonomiske konsekvensene av koronakrisen som god. I snitt oppnår medlemsbedriftene en score på 7,4 på en skala fra 1 til 10, hvor 1 er takler svært dårlig og 10 er takler svært bra.

Vurderingen er marginalt bedre enn i uke 12, men innenfor feilmarginen så vi kan ikke si noe sikkert om utviklingen går i riktig retning.