Antall kundebedrifter falt med 0,2 prosent i desember

I følge vår oppdragsmengdestatistikk for desember falt antall kundebedrifter med 894 sammenlignet med november. Fra 2014 til 2015 har likevel oppdragsmengden økt med 3,5 prosent, landet sett under ett.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Oppdragsmengdeindeksen oppnår en verdi på 53 i desember. Den indikerer at den prosentvise andelen regnskapsbedrifter som opplever vekst (i oppdragsmengden) er høyere enn andelen som opplever reduksjon. Det oppstår derfor en situasjon hvor indeksen er positiv (over 50), til tross for at det totale antall kundebedrifter er lavere enn foregående måned. Dette skyldes at selv om andelen som opplever reduksjon er lavere enn andelen som opplever vekst, mister de likevel flere oppdrag enn regnskapsbedriftene som opplever vekst klarer å kompensere for (målt i antall kundebedrifter).

 


Antall kundebedrifter falt med 0,2 prosent fra november til desember, men har økt med 3,5 prosent i løpet av de siste 12 måneder. Ved utgangen av 2015 var totalt antall kundebedrifter 385 660.

Regnskapsbedrifter lokalisert i Oslo hadde flest kunder ved utgangen av 2015. I motsatt ende finner vi regnskapsbedrifter i Finnmark.