De viktigste økonomiske utviklingstrekkene i regnskapsbransjen

Omsetningen i regnskapsbransjen var totalt 14,9 mrd. i 2017, dette tilsier en økning på 4,5 prosent fra året før.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Markedsstruktur

 

Diagrammet ovenfor viser markedsstrukturen i regnskapsbransjen. Markedsandelene er kalkulert ved å først sortere regnskapsbedriftene etter omsetning, fra minst til størst, og deretter dele de inn i 10 like store grupper. Disse gruppene kalles desiler. Hver desil inneholder 10 prosent av det totale antall regnskapsbedrifter. Ytterpunktene er desil 1 som inneholder regnskapsbedriftene med lavest omsetning, og desil 10 som inneholder regnskapsbedriftene med høyest omsetning. Av diagrammet ser vi for eksempel at desil 1 til og med desil 5 (som utgjør halvparten av alle regnskapsbedrifter) har i sum en markedsandel på 6,9 prosent. De 10 prosent største regnskapsbedriftene har en markedsandel på 54,3 prosent, og selv om det ikke fremgår av diagrammet kan vi avsløre at de 10 største regnskapsbedriftene har en markedsandel på 12,4 prosent. 

Disse resultatene kan du lese mer om i Bransjerapporten 2017 som nå er tilgjengelig for nedlasting. Du finner den også på våre statistikksider. 

Rapporten følger utviklingen i omsetning, bruttoprodukt, sysselsetting, oppdragsmengde, priser og lønnsomhet. 

Vi forventer at bransjeomsetningen vil vokse til 15,6 mrd. i 2018 og 16,2 mrd. i 2019. Oppdragsmengden vil fortsatt øke de neste 2 årene, men den vil øke noe mindre enn foregående år. Når vi ser denne utviklingen i sammenheng med at både tjenestemengden per oppdrag og produksjonen per sysselsatt flater ut, kan konsekvensen bli økt konkurranse og prispress.  

Lønnsomheten målt ved EBITDA-margin synker moderat på aggregert nivå. Det er mikrobedriftene (0-9 ansatte) og de aller største (over 250 ansatte) som oppnår best lønnsomhet.