DNB og Sparebank 1-alliansen kjøper opp 2/3 av Uni Micro

Sterke bindinger mellom aktørene i bransjen kan være til hinder for en effektiv konkurranse og partenes uavhengighet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen.

Banker har i mange år samarbeidet om utvikling av integrasjoner seg imellom og ut mot ulike systemløsninger. Dette er en naturlig konsekvens av den teknologiske utviklingen og krav fra brukerne om effektive løsninger. Vi ser en økt bransjeglidning, der dagens oppkjøp inngår i denne utviklingen.

Flere systemer i regnskapsbransjen har allerede integrasjoner med ulike banker. DNB og Sparebanken 1 går nå steget videre ved å kjøpe opp en viktig systemleverandør til regnskapsbransjen.

DNB og Sparebank 1-alliansen kunngjorde i ettermiddag sitt oppkjøp av Uni Micro, hvor DNB kjøper 40 prosent av Uni Micro, mens Sparebank 1-alliansen, som består av 14 sparebanker, blir sittende med en eierandel på 27 prosent

Se nyhetssak i E24.

Utfordrer fri konkurranse og hensynet til kundene

Regnskap Norge har sett konturene av en sterkere integrasjon mellom leverandører av disse tjenestene, og ser også noen naturlige utfordringer i kjølvannet av utviklingen. Det handler om partenes uavhengighet og at reglene for fri konkurranse blir fulgt.

– Oppkjøpet aktualiserer utfordringene og vi etterlyser at Finanstilsynet snarlig offentliggjør sitt standpunkt, sier administrerende direktør i bransjeforeningen Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen. Markedet er konsentrert, og sterke bindinger mellom aktørene kan være til hinder for en effektiv konkurranse. Nå er det viktig at både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet følger med, oppfordrer hun.

Regnskap Norge har tidligere reist spørsmål rundt koblingene for Finanstilsynet, som har svart at de vil utgi et rundskriv på området. Det nye oppkjøpet reiser viktigheten av å få dette på plass.

Bank, regnskapsførere og systemleverandører står i en treenighet, med kundene som en felles komponent. 

– Vi er opptatt av å opprettholde den frie konkurransen, der bedriftene kan velge sine samarbeidspartnere, uten innlåsing gjennom koblinger eller bundling av tjenester mellom de ulike leverandørene, sier Lundberg Larsen.