Enighet om første fase av økonomisk krisepakke på Stortinget

Her er hovedpunktene i avtalen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

 Vi vil følge opp nærmere hva avtalen vil si i praksis. 

Inntekstssikringsordninger for selvstendig næringsdrivende og frilansere

Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G. Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Bedre ytelser for permitterte

Permitterte sikres nå full lønn til og med dag 20. Arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstaker lønn de siste 18 dagene.

Inntektsgrensen for å få utbetalt dagpenger settes ned til 0,75 G (74 894 kroner). Lavtlønnede som blir permittert sikres en inntekt på minimum 80 % inntekten opp til 3 G i permitteringstiden etter lønnen faller bort.

For lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet skal inntektsgrunnlaget sikres på nivå med lærlinglønnen.

Trygghet for familiene

Ordningen med omsorgspenger og arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt omsorgspenger fra og med dag 3.

Videre reduseres arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien til 3 dager. Selvstendig næringsdrivende og frilansere skal få utbetalt sykepenger fra og med dag 4. Nivået på sykepengene er det samme som i dag.

Nye tiltak for bransjer og bedrifter

Flertallet er enige om flere nye tiltak for bedrifter og bransjer. Blant annet vil innbetalingen av merverdiavgift og forskuddsskatt for selskaper som forfaller i april utsettes. Den lave momssatsen reduseres til 8 prosent, med virkning fra 1.1.2020.

Det er viktig at dette innrettes på en måte som er ubyråkratisk og praktisk å gjennomføre for bedriftene. Vi følger opp!