Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket prioriteres særskilt fremover

Dette fremgår av Finanstilsynets strategi for perioden 2019 - 2022.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finansiell stabilitet og velfungerende markeder videreføres som hovedmål for Finanstilsynets virksomhet i tiden som kommer. Ressursene skal brukes på tilsyn av konsesjonspliktig virksomhet, og tilsynene skal være risikobaserte.

Kvalitet på regnskaper og kriminalitetsbekjempelse

I strategidokumentet pekes det på at Finanstilsynets tilsyn med regnskapsførere og revisorer bidrar til kvaliteten på den finansielle regnskapsinformasjonen fra foretak. 

Tilsyn med de to bransjene bidrar også til å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet blant bokførings- og revisjonspliktige foretak. 

Hvitvasking og terrorfinansiering

Blant de områder som skal prioriteres særskilt i strategiperioden, er etterlevelsen av det nye hvitvaskingsregelverket det området som er mest aktuelt og relevant for regnskapsbransjen. 

Rapporteringspliktige skal kjenne sine kunder, og mistenkelige transaksjoner skal meldes til Økokrim. Gjennnom sin prioritering vil Finanstilsynet sette særlig fokus på at foretakene etterlever pliktene etter hvitvaskingsreglene. 

Strategi 2019 - 2022

Finanstilsynets strategidokument finner du her.