EU har vedtatt ny handlingsplan for sirkulærøkonomi

EU-kommisjonen har denne uken lagt frem ny handlingsplan for sirkulærøkonomi. Den har følger for regnskap og rapportering, også i Norge.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Den nye handlingsplanen fokuserer på bærekraftig vekst og sirkulærøkonomi. Handlingsplanen tar for seg forhold som påvirker regnskap og rapportering. EU-kommisjonen uttaler at de skal:

  • Forsterke rapporteringen av bedrifters miljødata i den kommende vurderingen av direktivet for ikke-finansiell rapportering.
  • Støtte et næringsinitiativ som skal utvikle prinsipper for miljøregnskap som utfyller den finansielle informasjonen med resultatene fra sirkulære aktiviteter.
  • Oppfordre til integrering av bærekraftskriterier i virksomhetenes strategier.
  • Fortette å oppfordre til en bredere bruk av økonomiske verktøy som miljøskatt, og blant annet innføre momssatser som støtter sirkulære aktiviteter som reparasjon.

EU fremmer et bærekraftig forbruk

Flere av tiltakene i handlingsplanen er rettet mot produksjonen av produkter, og oppfordrer til sirkulære økonomiprosesser. Planen fremmer bærekraftig forbruk og tar sikte på å sikre at ressursene som anvendes forblir i EUs økonomi så lenge som mulig.

Planen legger frem tiltak som skal gjøre at bærekraftige produkter blir normen i EU. Den fokuserer på sektorer som bruker mest ressurser og hvor potensialet for sirkularitet er høyest, som elektronikk og IKT, kjøretøy, plastikk, tekstil, bygg, mat og vann. I tillegg presenterer den initiativer som skal sørge for mindre avfall.

Hva er sirkulærøkonomi?

I en sirkulær økonomi ivaretar vi materialene vi har til rådighet og som det er brukt store ressurser på å fremstille. Hovedessensen er at vi går fra å produsere, bruke og kaste til å produsere, bruke og deretter reparere, gjenbruke, modifisere eller resirkulere.

Dagens økonomiske modell, den lineære modellen, er basert på produksjon, bruk og kast. Nå vet vi at denne modellen bidrar til klimaforverringer. Modellen har dessuten en utløpsdato. Snart er jorda tom for råvarer og materialer som forbrukssamfunnet vårt er avhengige av.

Den sirkulære økonomien tar vare på materialene og råvarene vi har til rådighet. Målet er å eliminere avfall i sin helhet. Det vi i dag betegner som avfall vil i sirkulærøkonomien betegnes som ressurser.