Finanstilsynet med egen varslingsportal

Varsler kan om ønskelig gis anonymt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Alle kan varsle til Finanstilsynet om overtredelser av den lovgivningen Finanstilsynet forvalter. Her finner du oversikt over sentralt regelverk forvaltet av Finanstilsynet.

I Regnskap Norge får vi flere henvendelser årlig fra både regnskapskunder og regnskapsførere, hvor den som kontakter oss ønsker å diskutere innrapportering av det som oppfattes som kritikkverdige forhold. Det å skulle innrapportere oppleves for mange som svært ubehagelig. Samtidig er det viktig for en autorisasjonsordning at det gjennomføres et tilsyn, og her er innrapporteringer helt sentralt og nødvendig. Dette gjelder ikke minst ulovlig virksomhet og andre lovbrudd.

En innrapportering er i praksis å regne som en bekymringsmelding. Finanstilsynet vurderer alle innspill, og sakens karakter avgjør om tiltak som kontroll skal iverksettes.

Regnskap Norge oppfordrer til å bruke rapporteringsmuligheten. Dette styrker autorisasjonsordningen. 

Les mer om varsling hos Finanstilsynet.

Varslingsportalen finner du her.