Flere menn enn kvinner i lederstillinger

En av tre ledere er kvinner, og under en fjerdedel er toppledere. Regnskapsbransjen er intet unntak.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen, adm. dir. i Regnskap Norge, setter søkelys på gapet mellom andelen kvinner og menn i lederstillinger.

I 110 år har vi markert den internasjonale kvinnedagen. Det er over et århundre med kvinnekamp. Hvordan kan det da ha seg at kvinner fortsatt tjener mindre enn menn? Hvorfor er det fortsatt flere menn enn kvinner i lederposisjoner? Hvordan er det mulig at #metoo er og var nødvendig? Etter 110 år med kvinnekamp, hvorfor er ikke kvinner likestilte med menn i arbeidslivet?

I Regnskap Norge er vi opptatt av likestilling i hele organisasjon. Av styrets 7 medlemmer er 4 kvinner. Ledergruppen består av 4 menn og 3 kvinner. Det er 22 kvinner og 17 menn i administrasjonen. Administrerende direktør er kvinne.

1 av 3

Som kvinnelig leder er jeg del av en minoritet. Tall fra SSB viser at litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, og under en fjerdedel er toppledere. Det betyr at en betydelig flere menn sitter på de best betalte jobbene. Det betyr at flere menn enn kvinner innehar og utøver makt i tråd med sin stilling. Andelen mannlige ledere er størst i privat sektor.

Regnskapsbransjen er intet unntak; det er flere menn enn kvinner som er øverste leder. Det viser Regnskap Norges lønnsundersøkelse fra 2019. I dag, på den internasjonale kvinnedagen, forplikter Regnskap Norge seg til å sette søkelys på gapet mellom andelen kvinnelige og mannlige ledere i regnskapsbransjen.

Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn – generelt og regnskapsbransjen

Regnskap Norges lønnsundersøkelse fra 2019 viste at kvinner og menn har lik lønn når vi stiller krav til lik bakgrunn og arbeidssituasjon. Målt ved median tjener faktisk kvinner litt mer. Det kan vi være stolte over!

Generelt er dessverre lønnsgapet mellom kvinner og menn fortsatt et faktum og et aktuelt tema i 2020. Tall fra SSB viser at bruttoinntekten til norske menn i 2018 var 550 300 kr, mens den for kvinner var 382 000. Dette tilsier en forskjell på 168 300.

Årsakene til lønnsgapet er mange; flere kvinner enn menn jobber deltid, flere kvinner enn menn jobber i offentlig sektor og dessuten er det færre kvinner enn menn i lederstillinger.

Den internasjonale kvinnedagen

Kvinnedagen ble vedtatt som en internasjonal dag i København i 1910. I Norge ble den første gang markert i 1915. I de tidligere årene var dagen en aksjon for kvinners stemmerett. I senere år har den markert kvinners situasjon og posisjon i samfunnet, og satt søkelys på blant annet kvinner i krig, kvinners rett til selvbestemt abort, seksuell trakassering av kvinner og kvinners lønn.

Regnskap Norge oppfordrer regnskapsbransjen til å ta ansvar for kjønnsbalanse på alle nivåer i bedriftene. Sett tydelige mål, ta initiativ til konkrete tiltak og ta med likestilling i virksomhetens strategi.