Flere permitteringer blant våre medlemmer i annen virksomhet

Bedrifter med interne regnskapsavdelinger er hardere rammet av koronakrisen enn regnskapsbransjen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Om lag 1 800 personmedlemmer er ansatt i bedrifter med interne regnskapsavdelinger. For å kartlegge hvordan koronautbruddet hittil har påvirket deres virksomhet ble de invitert til å delta i forrige ukes medlemsundersøkelse.

Resultatene gir tydelige indikasjoner på at mange i denne medlemsgruppen opplever til dels store utfordringer. De rapporterer om langt flere permitteringer enn hva som er tilfelle for medlemsbedriftene. Diagrammet nedenfor viser hvor dramatisk forskjellen er.

Diagram som viser andelen permitterte

Andelen permitterte synes å være 5 ganger høyere blant medlemmer i annen virksomhet. De har imidlertid rapportert antall permitteringer totalt for sin bedrift, og ikke med utgangspunkt i ansatte som jobber med økonomi og regnskap. Vi vet dessverre ikke i hvilken grad medlemmene selv har blitt permittert.

Sammenlignet med regnskapsbransjen er det også betydelig flere som tror at permitteringer kan bli aktuelt om kort tid. Dersom vi summerer andelen som allerede er permittert og andelen som står i fare for å måtte permittere, blir totalen 53 prosent. Det betyr i tilfelle at drøyt halvparten av alle bedrifter med intern regnskapsavdeling snart tyr til permitteringer.