Forenklingskonferansen 2016

Hovedtemaet i år er regelverksutvikling i den nye økonomien. Nye forretningsmodeller, teknologiutvikling og høy endringstakt utfordrer tradisjonell tenkning også på regelverksområdet. Er det behov for å tenke helt nytt?

Del

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.

Du får blant annet høre:

Finansminister Siv Jensen om Regjeringens arbeid med å forenkle for næringslivet - status og ambisjoner.

Leder av det nyopprettede Regelrådet, Sandra Riise. Om regelrådet - hvilken myndighet, rolle og funksjon vil rådet få i lov- og regelverksutviklingen?

Christiane Arndt fra OECD, «OECDs Regulatory Policy Outlook». Om regelverksutviklingen i OECD-området.

Samfunnsdebattant og rådgiver Hans Geelmuyden utfordrer om prinsipper og prosessen rundt tradisjonell regelverksutvikling: «Demokratisk etterskudd – kan kranglete folkevalgte holde tritt med teknologiutviklingen?»

Etterfølges av paneldebatt.

 

Tid og sted

22. september kl. 9:00 til 12:00.

Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen, Oslo.

Registrering fra 8:30. 

 

Meld deg på Forenklingskonferansen 2016

 

Forenklingskonferansen er et samarbeidsprosjekt mellom NHO, Revisorforeningen og Regnskap Norge. Det er i år tredje gang konferansen avholdes.

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs