Forenklingskonferansen 2020 – oppsummering og opptak

Fremtiden er mer usikker enn på lenge, og noe av det siste bedriftene trenger å bruke tid på er unødvendig rapportering – særlig gjelder dette de små og mellomstore.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
I forenklingsdebatten stilte NAV‐direktør, Hans Christian Holte, Hans-Jørgen Blomseth, Næringsdepartementet, Ole Michael Bjørndal, NHO Reiseliv og byrådssekretær Vegar Andersen (Ap), næringsetaten i Oslo kommune.

Slik innledet NHOs direktør for politikk, Mari Sundli Tveit, Forenklingskonferansen 2020.

Se opptak av Forenklingskonferansen 

At ikke reglene er utredet grundig nok og at det tar for lang tid har vært gjennomgående på konferansen. Korona-krisen har vist at vi kan bruke kort tid uten at det går på bekostning av kvaliteten.

Regjeringens forenklingsarbeid ved næringsminister Iselin Nybø

Næringsminister Iselin Nybø startet sitt innlegg med å takke Regnskap Norge, Revisorforeningen og NHO for sine bidrag til forenklinger.

Om undersøkelser som viser at mange ikke merker mye til forenklingene, sier Nybø at det ikke er alle forenklinger som skal merkes: «Når vi fjerner en hump i veien merker vi ikke at den ikke er der lengre».

I en fersk undersøkelse fra Digitaliseringsdirektoratet sier 3600 bedriftsledere at virksomheten i snitt sparer 2,5 time på hver innrapportering gjennom Altinn. Med over 14 millioner innrapporteringer fra næringslivet i året, tilsier det store besparelser.

Krisen har lært oss mye

Vi kan snu oss raskt når vi må – både i forvaltningen og næringslivet.

Den viktigste lærdommen er at vi må holde trykket oppe; både i digitaliseringsarbeidet og i forenklingsarbeidet.

Potensialet for forenklinger er stort!

Strøm på papir og digitale skjemaer er vel og bra, men enda bedre er smarte løsninger som automatiserer, syr sammen og gjør informasjonsflyten sømløs. Her er potensialet enormt!

De største gevinstene av forenklinger ligger fortsatt foran oss, avsluttet Nybø sitt innlegg med.

Forenklingsdebatten – forenkling versus kontroll

Tema for årets forenklingsdebatt var hvordan sikre en fornuftig balanse mellom hensyn som tilsynelatende står i konflikt med hverandre; kontrollhensynet og forenklingshensynet.

I panelet stilte tidligere skattedirektør, nåværende NAV‐direktør, Hans Christian Holte, Hans-Jørgen Blomseth, Næringsdepartementet, Ole Michael Bjørndal, NHO Reiseliv og byrådssekretær Vegar Andersen (Ap), næringsetaten i Oslo kommune.

Tillit gir god etterlevelse

Norge er et tillitsbasert samfunn. Det er sentralt i diskusjonen og en verdi vi ikke skal ta for gitt, tok Holte opp i sin innledning.

Lykkes vi godt med tilliten, får vi god forenkling og god etterlevelse, som igjen reduserer behov for omfattende kontrolltiltak. Tydelig bruk har god effekt når det er påkrevd, men nedbrytende effekt når det brukes uten at det er et sterkt behov for det.

Dette var det enighet om i panelet.

Mindre rapportering for mindre bedrifter?

Administrerende direktør i Revisorforeningen, Per Hanstad, ledet debatten og løftet SMBene: – Mange mindre bedrifter føler de blir ettergått til de grader, mens de store slipper unna.

Debattantene var enige i at de små og mellomstore bedriftenes behov for tilsyn og bedriftenes ressurser til rapportering bør med i vurderingen.

Christine Lundberg Larsen i Regnskap Norge ledet Forenklingskonferansen 2020

Næringslivsundersøkelsen 2020

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, ledet konferansen og gikk gjennom resultatene fra Næringslivsundersøkelsen.

Undersøkelsen viser at en økende andel mener det er enkelt å drive næringsvirksomhet i Norge, men hele 27 prosent mener at kompleksiteten i det norske regelverket er en trussel mot rettssikkerheten. Undersøkelsen viser likevel en trend i riktig retning og gir motivasjon videre til å fortsette med det viktige forenklingsarbeidet.

Næringslivsundersøkelsen gjøres på oppdrag fra Revisorforeningen, NHO, Regnskap Norge og kartlegger næringslivets syn på om det er enkelt eller vanskelig å drive næringsvirksomhet i Norge.

Status på regelverksarbeidet

Regelrådets leder, Sandra Riise, ga oss status på regelverksarbeidet.

Alternative måter å regulere på, som får mindre konsekvenser og involverer færre kostnader, blir ofte ikke vurdert. Regelrådet mener det bør være et krav om at alle som utvikler regler bør se på om det bør gjøres unntak fra tiltaket for de minste bedriftene.

Virkninger for næringslivet blir ofte glemt.

Regelrådet går gjennom alle saker som gjelder næringslivet og kan derfor se trekk. Tendensen til ny appetitt for rapportering fra virksomhetene er absolutt til stede.

God og effektiv regelutvikling under Covid-19

Flere forslag som kom inn i perioden fra mars til mai hadde fokus på digitalisering og forenkling, som er veldig bra. At utviklerne hadde korte frister og tidsbruken var en brøkdel gjorde ikke at kvaliteten var dårligere.

Videre ble virkningen for næringslivet vurdert i 70 % av sakene.

Arbeidstilsynet vektlegger forebyggende tiltak og veiledning

Trude Vollheim i Arbeidstilsynet trakk i sitt innlegg frem at tilsynet er en forebyggende etat – som har flere virkemidler i tillegg til tilsyn. De har fokus på veiledning og utvikling fremover, da særlig innenfor digitalisering, og det er et mål for Arbeidstilsynet å gjøre det så enkelt som mulig for bedriftene.