Bli med på Forenklingskonferansen 2021

Tema er forenkling gjennom «smart» regulering og digitalisering og effektivisering av kommunenes tjenester overfor næringsliv og innbyggere. Konferansen arrangeres digitalt 30. september.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Forenklingskonferansen arrangeres digitalt 30. september.

Tidspunkt: 30. september kl. 09:00–11:30 
Konferansen gjennomføres digitalt, møtelink mottas ved påmelding

Deltakelse er gratis. Klikk her for påmelding.

PROGRAM

09.00 Velkommen

  • Åpning ved Ole Erik Almlid, adm. direktør i NHO

09.10 Forenkling gjennom «smart» regulering

Det er for stor avstand mellom ideal, realitet, ambisjon og hva som er mulig. Kunnskapsgrunnlaget for regulering må bli bedre.

  • Jon Christian Fløysvik Nordrum, førsteamanuensis Institutt for offentlig rett ved UiO

Hvorfor er det slik, og hva må til for å få bedre prosesser?

  • Bjarne Håkon Hanssen, partner i Kruse Larsen, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledningene blir det en styrt diskusjon hvor også leder av Regelrådet, Sandra Riise, deltar.

10.15 Digitalisering i kommunesektoren

Aldring. Befolkningsnedgang. Krav om raskere saksbehandling. Trangere økonomi. Kan digitalisering hjelpe kommunene gjennom utfordringene og samtidig sikre gode digitale tjenester/fellesløsninger for næringslivet og andre brukere?

  • Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, partner i Menon Economics, tidligere statsråd og stortingsrepresentant

Etter innledninger blir det en styrt diskusjon hvor Asbjørn Finstad, avdelingsdirektør Strategisk IKT og digitalisering i KS, Jan Hjelle, ekspedisjonssjef for IT og forvaltningspolitikk i Kommunal og moderniseringsdepartementet og Tone Grindland, regiondirektør i NHO, deltar.

11.10 Regelrådet

Status og betraktninger fra Regelrådet

  • Sandra Riise, leder av Regelrådet

11.25 Oppsummering og avslutning

 

Forenklingskonferansen arrangeres i samarbeid mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen.

Målgruppen for konferansen er politikere, forvaltning, bedrifter og andre med interesse for regelverksutvikling og -forenkling.