Siv Jensen åpnet Forenklingskonferansen 2016

Finansminister Siv Jensen ble ønsket velkommen til Forenklingskonferansen av Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen. – Det går for tregt med forenklingsarbeidet, var vertskapets velkomsthilsen til Siv.

Del

– Det er blitt enklere å starte og drive virksomhet i Norge. Det er et langt lerret å bleke, men vi er godt i gang. Det handler ikke bare om å redusere byrdene for næringslivet, men at vi samlet sett må utnytte ressursene bedre. Vi må øke effektiviteten, ikke minst i offentlig sektor, svarte finansministeren på vertsskapets velkomsthilsen.

At vi fortsatt har et stykke å gå i Norge bekreftet Rebecca Schultz fra OECD. OECDs siste Regulatory Policy Outlook viser at Norge ligger langt bak de beste landene i OECD-området. I første rekke fordi vi ikke har hatt på plass en mekanisme for overvåkning av kvaliteten i nytt regelverk, og fravær av systemer for systematisk evaluering av nytt regelverk som vedtas. Neste Regulatory Policy Outlook kommer i 2018, og først da vil vi kunne se effekten av forenklinger som er gjort og Regelrådets arbeid.

Målet for inneværende regjeringsperiode er å forenkle de administrative byrdene for næringslivet med 15 milliarder. 11 milliarder er gjennomført til nå, mener Regjeringen. Næringslivet og Regjeringen er ikke helt enige om forenklingseffektene så langt, men at arbeidet er viktig og at det skjer små skritt i riktig retning kan alle enes om. 

Næringslivet har lav tillit til at lover og regler holder tritt med samfunns- og teknologiutviklingen

Det er mange selskaper som ikke har tillit til at myndighetene klarer å utvikle lover og regler i takt med endringene som skjer i bedriftene og i næringslivet. 51 prosent av de spurte i undersøkelsen har ikke tillit til dette, og i enkelte næringer er mistilliten enda høyere.

Regelverksutvikling i den nye økonomien var også tema for den etterfølgende paneldebatten. Innleder Hans Geelmuyden stilte spørsmålet: - Er det så farlig at reguleringen henger litt etter? Har det ikke alltid vært slik? Og er ikke det demokratiets pris?

Vi har laget nye lover mer eller mindre på samme måte siden 1814, trenger vi å bruke 6-8 år på slike prosesser? Er det virkelig ikke mulig å tenke nytt, spurte debattleder Per Hanstad fra Revisorforeningen, retorisk.

Innenfor rammen av en forsvarlig og demokratisk regelverksprosess, er det rom for smidighet. – Vi må se på hva vi kan gjøre for å korte ned tiden fra ide til handling, sa regelrådets leder, Sandra Riise. Det var panelet i hovedsak enig i. – Vi skal ikke ha mer regulering, men bedre regulering, sa Arbeiderpartiets Torstein Tvedt Solberg.

Regnskap Norge krever flere forenklinger

Å sette «strøm» på et skjema er ikke å forenkle. At skjemaer gjøres tilgjengelig elektronisk er bra. Problemet er at samtidig som et skjema blir gjort tilgjengelig elektronisk, er det bare unntaksvis at kontrollinstansene ikke benytter sjansen til å be om flere opplysninger. Da går spinninga opp i vinninga.

Regnskap Norge er klare på at forenklinger forutsetter endringer i de underliggende materielle regler. Dersom politikerne ikke er villige til å endre någjendende regelverk er forenklingspotensialet begrenset.

Alle gode ting er tre, den 4. følger gjerne med 

Forenklingskonferansen er et samarbeid mellom Regnskap Norge, NHO og Revisorforeningen. Målet er å samle næringslivsrepresentanter, byråkrater og politikere som har ønsker og mål om å forenkle de administrative byrdene for næringslivet. Areanen åpner for ideutveksling, samarbeid og, ikke minst, tilstrekkelig trykk på forenkling tilgode for norsk næringsliv.

 

Aktuelle kurs

Aktuelle kurs