Har din bedrift praksisplass til en regnskapskonsulent-student?

Regnskapskonsulent-studentene i Oslo og Trondheim skal ut i fire ukers praksis rett etter påske, og søker praksisplass innenfor faget.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Bidra til at morgendagens behov for arbeidskraft blir ivaretatt!

Studentene skal følge normal arbeidstid og rutiner under praksisperioden, og praksisstedet står selv fritt til å avtale aktuelle arbeidsoppgaver med studenten. Praksisperioden medfører ikke arbeidsgiveransvar eller lønnsforpliktelser. 

Treider Fagskolers praksisordning

Studentene som tar det ett-årige studiet Regnskapskonsulent skal ut i en praksisperiode på 4 uker i slutten av studieperioden. Dette er viktig for å gi studentene praktisk erfaring med fagkunnskapen de har tilegnet seg i løpet av studietiden. 

Videre gir praksisperioden Treider Fagskoler muligheten til å få tilbakemeldinger fra næringslivet på studentenes læringsnivå. Skolens mål er at studentene skal mestre selvstendige arbeidsoppgaver allerede fra starten av praksisperioden.

Treider Fagskoler har etablert samarbeidsavtaler med mange store aktører i næringslivet, samt med organisasjoner som f.eks. Oslo Handelsstands Forening. De har stadig behov for flere samarbeidspartene som ønsker å bidra til at fagskolesystemet fortsatt kan produsere fremtidsrettede studietilbud og legge til rette for at studentene får brukt sine kunnskaper i praksis. Praksisperioden er også viktig for at studentene skal kunne vise fremtidige arbeidsgivere at de besitter fersk kompetanse og raskt kan tiltre ulike stillinger.   

Ta gjerne kontakt med Treider Fagskoler om du vurderer å ta inn en student til praksis, så sørger de for at det blir et godt opplegg for begge parter.
Kontaktperson hos Treider er Nora Nordan, som du kan nå på telefonnummer 24 14 99 45 eller på mail: nono@treider.no

 

Om studiet Regnskapskonsulent

Studiet Regnskapskonsulent er et heltidsstudium som går over ett år. Studiet gir teoretisk og praktisk grunnlag for å arbeide som regnskapsmedarbeider og – etter noe praksis – som regnskapskonsulent. Praksis under studiet er en vesentlig del av opplegget, og studentene blir fulgt opp av lærer i praksisperioden.

Studiet tar i stor grad for seg daglig regnskapsføring, men også måneds- og årsoppgjør. Blant emnene er ordre-, lager- og fakturaarbeid, samt lønn og personalarbeid. Undervisningen tar også for seg utsatt skatt, kontantstrøm og regnskapsanalyser. Programmene som brukes er regneark, Visma Global, Huldt & Lillevik Lønn og Finale årsoppgjør.

Studentene må bestå fire eksamener og levere to semesteroppgaver for å få utstedt vitnemål. Semesteroppgavene er omfattende og innebærer realistiske oppgaver som ordrebehandling, bilagsføring og årsoppgjør.

Utdanningen bygger videre på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse og fokuserer på behovene i arbeidsmarkedet. Når studentene er ferdig utdannet skal de være direkte jobbkvalifisert. 

NOKUT-godkjente studier

Treider Fagskolers fagutdanninger er godkjent av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen). NOKUT fører tilsyn med all eksisterende fagskoleutdanning og godkjenner nye fagskoletilbud og fagområder. Formålet er å sikre at fagskolestudenter får en tilfredsstillende utdanning og er en kvalitetssikring for våre studenter og deres fremtidige arbeidsgivere.

 

 

Treider Fagskoler er Norges største merkantile fagskole og har et bredt studietilbud i Oslo, Bergen og Trondheim, samt deltidsstudier i ytterligere 9 byer. Totalt har Treider Fagskoler 19 ulike studier, herunder 3 studier innenfor regnskap og økonomi. I tillegg tilbyr de blant annet utdannelsene Regnskapsmedarbeider og Saksbehandler som nettstudium.