Høring i energi- og klimakomiteen om statsbudsjettet 2020

En næringsvennlig klimapolitikk og inkludering av næringslivet i utarbeidelsen av nasjonal strategi for sirkulærøkonomi var budskapene Regnskap Norge la frem i energi- og klimakomiteens høring om statsbudsjettet.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Christine Lundberg Larsen, på høring hos energi- og klimakomiteen.

Tirsdag 22. oktober deltok vi i høring hos energi- og klimakomiteen om klima- og miljøpolitikk i statsbudsjettet for 2020. Behovet for en offensiv og næringsvennlig klimapolitikk og nasjonal strategi for sirkulærøkonomi var temaene vi kommenterte.

Behov for en offensiv klimapolitikk

Regnskap Norge støtter en offensiv og næringsvennlig klimapolitikk. Det er positivt at Statsbudsjettet for 2020 tydelig adresserer dette. Samtidig etterlyser vi flere tiltak og en tydeligere strategi for grønn næringsutvikling.

Regjeringen foreslår økt bevilgning til forskning knyttet til omstilling til et lavutslippssamfunn. Det er bra, men ikke tilstrekkelig. Norge ligger langt bak våre naboland i omstillingen til et bærekraftig samfunn. Vi har blant annet behov for tiltak som stimulerer til nye markedsplasser, digitale løsninger som støtter gjenbruk og krav til offentlige anbudsprosesser.

Regnskap Norge ba på den bakgrunn energi- og miljøkomiteen om å følge opp med konkrete tiltak – i samarbeid med næringslivsorganisasjonene.

Nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Regjeringen skal utarbeide en nasjonal strategi for sirkulær økonomi. Regnskap Norge la under høringen frem 3 konkrete forslag til strategien:

Samarbeid mellom Klima- og miljødepartementet og Næringsdepartementet

Omleggingen til en sirkulær økonomi krever forretningsmodeller som tar høyde for gjenbruk og ombruk. Nye forretningsmodeller påvirker regnskapet og bokføringen. Det handler om reelle verdier, og det må skapes lønnsomhet for å lykkes.

Det er derfor avgjørende at Næringsdepartementet har en sentral rolle i utviklingen av den nasjonale strategien. Omstillingen dreier seg ikke kun om miljøinitiativ, men om vilkår for forretningsutvikling. Driveren bak sirkulærøkonomi er først og fremst god business.

Inkluder næringslivet i utformingen av regelverk

Utviklingen av sirkulærøkonomi skjer primært i næringslivet. Regnskap Norge er opptatt av at myndighetene gir rammebetingelser som fremmer lønnsomhet og godt samarbeid på tvers av bransjer.

For å lykkes er samspill med næringslivets organisasjoner nødvendig. Følgende meldte vi oss til å delta i en arbeidsgruppe som bidrar i utformingen av regelverk og rapporteringsmåter.

Få på plass operasjonelle grep

En nasjonal strategi skal ikke bare etablere et målbilde – den bør inneholde operasjonelle grep for implementering i næringslivet. Regnskap Norge anbefaler også her at næringslivet deltar i utviklingen.

Høringen på Stortingets nett-TV

Høringen kan ses i opptak her. Adm.dir. Christine Lundberg Larsens innlegg vises 1:21:30 ut i sendingen.

Vedlegg:

Skriftlig notat til energi- og klimakomiteen