Kontanter på vikende front

24. mai presenterte Norges Bank en undersøkelse som tar for seg utviklingen i betaling med kort og kontanter i Norge. Hovedtrekkene i undersøkelsen, som er gjennomført av Statistisk Sentralbyrå på vegne av sentralbanken, er at kontantene er på vikende front og at den sterke veksten i bruken av betalingskort holdt fram også i 2015.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Både betalinger i form av debet- og kredittoverføringer (giro) og betalingskort (varekjøp) har økt betydelig gjennom mange år. Det gjelder både antall transaksjoner og totalbeløpet som overføres elektronisk i løpet av et år. Samtidig er det mange indikasjoner på at bruken av kontanter har gått ned.

Flere korttransaksjoner – stadig mindre beløp

Når det gjelder antall elektroniske betalingsoverføringer er det særlig tallet på
korttransaksjoner som har skutt i været. I 2015 ble det utført hele 2021 millioner
korttransaksjoner. Det betyr at hver innbygger i Norge i fjor betalte med kort hele
391 ganger. Det er en økning på 7 prosent sammenlignet med året før. Samtidig
synker den gjennomsnittlige verdien på hver korttransaksjon år for år. Også antall
girobetalinger har økt jevnt, og i 2015 ble det gjennomført drøyt 650 millioner slike
overføringer.

Bruk av betalingsinstrument. Millioner transaksjoner. 2001–2015

Bruk av betalingsinstrument. Milliarder kroner. 2001–2015

Størst verdier overføres via giro

Det er likevel slik at selv om det i gjennomsnitt skjer en betalingstransaksjon
med kort tre ganger så ofte som med giro, så er det debet- og kreditoverføring med
giro som står for brorparten av verdien på overføringene med omtrent 16 000 milliarder kroner i 2015. Dette skyldes at girobetalingene normalt er mye større enn kortbetalingene. 

I 2015 var en gjennomsnittlig girobetaling på rundt 24 000 kroner, mens en gjennomsnittlig kortbetaling kun var på 371 kroner.

Kraftig vekst i internettkjøp

Én av flere årsaker til at korttransaksjonene blir flere i antall og mindre i beløp er den kraftige veksten i varekjøp over Internett med betalingskort de siste årene.

Analysen viser at det i 2015 ble gjennomført 130 millioner slike kjøp. Noe som er
en økning på 13 prosent fra året før. Den samlede verdien på internettkjøpene var
80 milliarder kroner, noe som er en økning på 17 prosent. Målt i verdi utgjør internettkjøpene nå over 11 prosent av alle kortkjøp, og for norsk næringsliv kan det være verdt å merke seg at to av tre kjøp skjedde fra utenlandske nettsteder.

Uttak av kontanter fra minibank og ved varekjøp. 2001–2015

Vi tar ut kontanter stadig sjeldnere

Den gjennomsnittlige verdien av kontanter i omløp utgjorde knapt 50 milliarder kroner
i 2015, og har endret seg lite de siste årene. Men fordi bankinnskuddene øker, minker verdien av kontanter som del av verdien av betalingsmiddel som publikum disponerer. I 2015 utgjorde denne delen 5,3 prosent.

Samtidig som kortbruken øker, finnes det i følge Norges Bank samtidig indikasjoner
på at bruken av kontanter minker. En indikasjon er at uttak fra minibank har falt hvert eneste år siden 2007. I 2015 ble det gjort 56 millioner uttak fra minibank, 9 prosent færre uttak enn året før. Samme utvikling er det for uttak av kontanter i forbindelse med varekjøp. I 2015 ble det foretatt 42 millioner slike uttak, som er 10 prosent færre enn året før.