KS Komplett 2019-1 er klar for nedlastning

Den største nyheten er utkast til ny rutine for å forebygge og avdekke hvitvasking

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Abonnenter kan laste ned den nye versjonen her.

Dersom du ikke er abonnent, kan du lese mer om kvalitetssikringssystemet her.

Det mest sentrale å merke seg om versjonen finner du informasjon om nedenfor. En mer komplett oversikt finner du her. 

Standard oppdragsavtale

Det er ikke gjort endringer i standard oppdragsavtale med vedlegg i denne versjonen.

Avstemmingsskjemaer for 2019

Avstemmingsskjemaer for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift er oppdatert til 2019-versjoner. Det samme er skjemaer for beregning av ekstrabeskatning av renteinntekter ved lån til selskap.

Det er også mindre endringer relatert til huskeliste for årsregnskap.

Se versjonsnotat for mer detaljert oversikt.

Ny hvitvaskingsrutine

Den nye hvitvaskingsloven som trådte i kraft 15. oktober i fjor gjør det nødvendig å endre rutinen alle rapporteringspliktige er pålagt å ha, den såkalte «hvitvaskingsrutinen». Vi har valgt å bygge opp rutinen på helt annen måte enn forrige versjon.

Den nye rutinen består av kun ett dokument, og er basert på hvordan loven skal oppfylles steg for steg. I tillegg kommer skjemaer som ble sendt abonnentene i november vedrørende såkalte kundetiltak og egenerklæringer fra kundene.

Vi viderefører sjekkliste for løpende kontroll, men vi har byttet ut innholdet med momenter utarbeidet av Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenter (NTAES).

Vi mener den nye hvitvaskingsrutinen er enklere å orientere seg i, men samtidig krever den mer egentilpassing enn tidligere versjon. Dette skyldes til dels nye krav og dels kritikk som har kommet til bruken av standardmaler. I den nye rutinen må regnskapsforetaket ta mer aktiv stilling til risiko ved egen virksomhet og risiko hos kundene.

Vi kommer med en mer utfyllende artikkel på regnskapnorge.no om den nye hvitvaskingsrutinen snarlig. Vi anbefaler å lese denne.

Rutinemaler

I rutinemaler hvor faren for hvitvasking kan være en utfordring er det gjort endringer i tekst om dette.

Arbeidsavtaler og personalhåndboka

KS Komplett inneholder flere varianter av arbeidsavtaler. I disse er det nå bygget inn tekst om rabatter hos forretningsforbindelser, utgiftsgodtgjørelser og korrigering ved feilutbetalinger.

I tillegg er det verdt å merke seg at det i arbeidsavtale for oppdragsansvarlige tidligere har lagt til grunn at funksjonen er en særlig uavhengig stilling, med overtid innbakt i årslønnen og unntatt fra arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Det er mye som taler for at rettstilstanden har endret seg, noe som gjør at vi ikke lenger kan opprettholde disse vurderingene i arbeidsavtalen for oppdragsansvarlige. Dette er derfor endret.

I personalhåndboka er det også gjort noen endringer.

*  *  *

Abonnenter kan laste ned den nye versjonen her.