Ny versjon av KS Komplett

KS Komplett 2017-1 er klar for nedlasting. Nytt avtaleverk for regnskapsoppdrag, avstemmingsskjemaer tilpasset ny MVA-melding og frasemaler til bruk i perioderapporter er blant nyhetene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Ny versjon av KS Komplett er klar for nedlasting. Her kommenteres de viktigste endringene.

Nytt avtaleverk

Det nye avtaleverket inneholder helt ny struktur, som blant annet innebærer at oppdragsspesifikasjonen er flyttet ut til eget avtaledokument. Standard leveransevilkår er i tillegg gjort til et pliktig vedlegg.

Den viktigste årsaken til at avtaleverket er revidert, er å få modernisert avtaledokumentene til gjeldende samarbeidsformer mellom regnskapsforetak og kunde. Dette innebærer blant annet at arbeidsdeling mellom partene er bedre ivaretatt.

Det nye avtaleverket klargjør leveringsfrister og ansvarsforhold for begge parter på en bedre måte.

Nytt avtaleverk består av følgende avtaledokumenter: 

  • Oppdragsavtale for regnskapsoppdrag
  • Standard leveransevilkår for regnskapsoppdrag
  • Oppdragsspesifikasjon
  • Honorar og betalingsbetingelser (nytt dokument)
  • Databehandleravtale (nytt dokument)
  • Bruk av IT-system i felleskap
  • Endringsoversikt (nytt dokument)
  • Betalingsoppdrag

Enkelte avtaledokumenter er ikke videreført. Innholdet i disse er ivaretatt gjennom det nye avtaleverket.

Nytt avtaleverk krever ikke at oppdragsavtaler på eksisterende kunder må fornyes. Vi anbefaler likevel at fornyelse vurderes. Årsoppgjørsperioden kan være en god anledning til å gjennomgå oppdragsforholdet med kundene og utarbeide nye oppdragsavtaler.

Avtalene vil snarlig bli oversatt til engelsk. Vi vil informere om når disse er tilgjengelige på regnskapnorge.no så snart disse er ferdig oversatt. 

Nye avstemmingsskjemaer for mva

Avstemmingsskjemaene for mva er nå utformet slik at de kan brukes for alle bransjer, og de er alle tilpasset den nye mva-meldingen. 

Avstemmingsskjemaene har nå fått arkfane for også å kunne avstemme grunnlaget for inngående mva. Vi har lagt opp til at denne avstemmingen skjer årlig.  

Nye avstemmingsskjemaer for arbeidsgiveravgift

Det finnes to alternative avstemmingsskjemaer for arbeidsgiveravgift. 

Det ene avstemmingsskjemaet inneholder henvisning til standard bokføringskontoer, mens i det andre kan du legge inn egne kontoer og kontonavn.

I begge avstemmingsskjemaene velger du først hvilken næring virksomheten faller inn under, hvor fribeløpet og videre beregning følger ut i fra dette. Samme avstemmingsskjema kan ikke benyttes hvis en virksomhet driver innenfor ulike næringer med forskjellig fribeløp. Da må det fylles ut to skjemaer. 

Frasemaler for kommentarer på lovbrudd som skal tas opp med kunde

Vi har laget maler på hva regnskapsfører kan skrive til kunde i forbindelse med ulike typer problemstillinger/lovbrudd som regnskapsfører avdekker. Dette er knyttet til bokføringslov, krav til forsvarlig aksjekapital og skattetrekkskonto.

 

Du kan laste ned KS komplett 2017-1 her (forutsetter abonnement).

 

Er du ikke abonnent? Les mer om KS Komplett her.