Økokrim advarer - se opp for bedragerier i sommer

Falske fakturaer, e-post-svindel og CEO-bedragerier. Betaler du ut pengene, er de ofte tapt.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Derfor er kunnskap om farene og våkne forbrukere og bedrifter nøkkelen til å bekjempe problemene. Økokrim skriver følgende i en pressemelding:

Privatpersoner i Norge og norske bedrifter er attraktive mål for utenlandske bedragere. Vi går nå inn i høysesongen for fakturabedragerier, der svindlere forsøker å utnytte at det er færre fast ansatte på jobb og mindre kontroll i sommermånedene. Små og mellomstore bedrifter er ofte ofrene, og Virke har tidligere anslått at det betales ut et par milliarder kroner i året for tjenester og varer som enten ikke eksisterer eller er av elendig kvalitet.

Bedragerianmeldelser har økt med 36 prosent, mens antall anmeldelser generelt har sunket med 20 prosent de siste ti årene, viser en ny rapport fra NTAES. I 2018 ble det anmeldt over 22.000 bedragerier, og vel i ti prosent av disse anmeldelsene er et foretak registrert som den fornærmede.

Direktørbedragerier, der personer som utgir seg for å ha en overordnet stilling i et selskap tar kontakt med en underordnet i organisasjonen og manipulerer vedkommende til å foreta urettmessige utbetalinger, er det også grunn til å advare mot i disse tider. Denne typen økonomisk kriminalitet kalles også CEO-bedragerier, og en norsk virksomhet ble lurt for en halv milliard kroner for tre år siden. 

Det er vanskelig å anslå det totale omfanget og kostnadene av bedragerier i Norge. I ØKOKRIMs trusselvurdering 2018 kan man lese at det anmeldes mer enn ti ganger så mange bedragerier i Sverige og dobbelt så mange i Danmark som her i Norge. ØKOKRIM tror ikke trusselen er mindre her enn i våre naboland. Mørketallene er nok store, og ifølge Politiets innbyggerundersøkelser anmelder langt fra alle som er utsatt for nettsvindel forholdet til politiet. Dette begrunnes med manglende straffeforfølgning av de kriminelle og at ofrene uansett anser pengene som tapt.

ØKOKRIM oppfordrer både bedrifter og privatpersoner som oppdager at de er blitt utsatt for bedrageri til å anmelde forholdet til sitt politidistrikt. Selv om et konkret bedrageri henlegges, kan registreringen i kombinasjon med andre anmeldelser gi et større bilde og bidra til at saken tas opp på et senere tidspunkt. Her finner du kontaktinfo til ditt politidistrikt.

Penger som utbetales, og særlig når midlene overføres til utlandet, er vanskelig å få tilbake. Derfor er kunnskap om bedragerne og metodene deres, samt våkne privatpersoner og bedrifter det viktigste middelet for å stanse urettmessige utbetalinger.

Noen enkle råd: Ikke betal for å bli kvitt et problem, ikke la deg skremme av ordet "inkasso", ikke la deg stresse av korte tidsfrister og sjekk om personer og selskaper virkelig er den/de disse utgir seg for å være.