Oppkjøp blant systemleverandørene fortsetter

Hva er konsekvensene for regnskapsbransjen og hva gjør Regnskap Norge?

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

ERP-bransjen preges av oppkjøp, hvor de største aktørene stadig får mer dominans – som også påvirker regnskapsbransjen. Med de siste oppkjøpene forstår vi at flere medlemmer er bekymret for utviklingen og konsekvensene for vår bransje.

Kontakter Konkurransetilsynet

Regnskap Norge tar bekymringene på alvor og følger opp med Konkurransetilsynet. Dette har vi gjort tidligere, men den gangen valgte Konkurransetilsynet kun å notere seg saken og vårt innspill om å følge med på en sunn konkurransesituasjon. Med de nye oppkjøpene ser vi grunn til å få saken belyst på nytt, og samler nå inn tilstrekkelig grunnlag for å kunne håndtere saken videre.

Regnskapsbransjens posisjon og utvikling

Den teknologiske utviklingen gjør at regnskapsbransjen er i stadig endring. Regnskap Norge følger med på utviklingen og jobber kontinuerlig med hvordan vår bransje ivaretar sin posisjon.

Vår oppgave som medlemsforening er blant annet å levere kompetanse og informasjon – som holder medlemmene oppdatert innen relevante fagområder og områder som påvirker bransjen – for å bidra til at medlemmene utvikler seg i tråd med endringene.

Vi ønsker å snu utviklingen av digitale løsninger fra å være leverandørstyrt til å bli kundestyrt. Det fordrer av oss som bransje at vi er kundeorienterte og fanger opp behovene hos kundene. I tillegg til å se på hva andre bransjeaktører gjør må vi også se på hva vi selv kan gjøre.

Etablering av Digitalt forum

Teknologi og IT påvirker alle arbeidsprosesser. Vi etablerer derfor et forum for de ansvarlige for digitale verktøy i regnskapsbransjen, hvor rundt 100 medlemmer har meldt sin interesse for å delta.

Digitalt forum vil bidra til å adressere overordnede problemstillinger til nytte for hele bransjen. Meld gjerne din interesse for å delta.

En særlig aktuell sak forumet vil benyttes som ressurs til, er å få på plass et rammeverk for prissammenligning av tjenestene systemleverandørene tilbyr. Det kan gi oss mulighet til å måle prisutvikling på systemer opp mot leverandørenes markedsandel.

Ved å følge utviklingen vil vi lettere kunne identifisere usunne konkurranseforhold i markedet.