Positive søkertall viser at mange søker seg til studier innen regnskap

De siste årene har det vært gode søkertall til bachelorstudier innen regnskap og revisjon. Denne trenden ser vi også for studieåret 2014/2015.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Samordna opptak rapporterte i fjor om rekordhøye søkertall og stor interesse for høyere utdanning. Tall herfra viser at totalt 3409 søkte på studier innen regnskap og revisjon. Av de 2879 kvalifiserte søkerne fikk 470 tilbud om studieplass. Det har med andre ord ikke vært noe problem å fylle de 311 planlagte studieplassene.

Tallene viser også at alle skolene som tilbyr studieretningen har positive søkertall. Spesielt Universitetet i Nordland, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Buskerud og Vestfold har alle en positiv økning i antall søkere sammenlignet med tidligere år. Økningen gjelder både blant de som har studiet som førstevalg og antall kvalifiserte søkere. Det er verdt å merke seg at Bachelor i regnskap og revisjon ved campus Vestfold er studiet med størst vekst innen økonomi og administrasjon med 66 % flere førstevalgsøkere.

Enkelte studiesteder gir også studenter mulighet til å velge profilering innen regnskap det siste året i en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Erfaring fra Høgskolen i Buskerud og Vestfold er at profileringen synes å være mest populært blant studenter som allerede har en utdannelse og vil etterutdanne seg for å oppfylle utdanningskravet til autorisert regnskapsfører.

Også BI Nydalen, som tilbyr spesialisering innen regnskap kan vise til meget gode søkertall for studieåret 2014/2015. De har siden 2012 opplevd en dobling av antall studenter som vil bli regnskapsfører. Fagansvarlig for regnskapsførerstudiet Roy Kristensen tror årsaken til økningen skyldes profesjonalisering av bransjen, som igjen har ført til en høyere status og samtidig gjort bransjen mer attraktiv for studenter.

Mulighet for å profilere bransjen
Med gode søkertall til studiene byr det seg gode muligheter for å vise frem bransjen overfor studentene. I siste utgave av medlemsnytt skrev vi om Økonomiklyngen, et samarbeid mellom flere næringslivsrepresentanter i Ringerike. På Kunnandidagen som ble arrangert i begynnelsen av september på Høgskolen i Buskerud og Vestfold stod flere bedrifter sammen og representerte regnskapsbransjen på karrieredagen. I tillegg arrangerte de med stort hell et sosialt arrangement hvor over 70 studenter fikk anledningen til å bli bedre kjent med bransjen og de ansatte i regnskapsbedriftene. 

Dersom din bedrift eller Erfa-gruppe ønsker å gjøre et lignende tiltak overfor studenter på din lokale høgskole har vi lagt ut profileringsmateriell på vår hjemmeside som dere står fritt til å benytte.  

Søknadsfrister 2015
Dersom du kjenner noen som ønsker å bli regnskapsfører minner vi om at Samordna opptak åpner for søknader om studieplass den 1. februar og at siste frist er 15. april.

Søknadsfristen til Handelshøyskolen BI er også 15. april. Med forbehold om ledige plasser, tar BI imot søknader helt frem til studiestart i august.