Regjeringen lager handlingsplan for bærekraftsmålene for Norge

Regnskap Norge løftet nylig regnskapsbransjens rolle i det grønne skiftet i innspillsmøte om regjeringens nasjonale handlingsplan for bærekraftsmålene.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert
Christine Lundberg Larsen, adm. dir. i Regnskap Norge, legger frem fem konkrete anbefalinger til regjeringens handlingsplan for bærekraftsmålene for Norge.

Regjeringen og bærekraftsminister har invitert til ni innspillsmøter om handlingsplanen for bærekraftsmålene. Organisasjoner og bedrifter – private så vel som offentlige – er blitt spurt om å beskrive utfordringene og gi regjeringen råd om hva handlingsplanen skal inneholde. Handlingsplanen legges frem våren 2021.

Onsdag 16. september løftet Regnskap Norge regnskapsbransjens viktige rolle i det grønne skiftet. Som næringslivets nærmeste rådgiver vil regnskapsføreren veilede og orientere om krav og muligheter, og bidra til bærekraftige og lønnsomme løsninger.

Regnskap Norge jobber for et mer bærekraftig samfunn og bidrar aktivt på en rekke arenaer. Våre fokusområder er bærekraftsrapportering og sirkulærøkonomi. I tillegg har vi forpliktet oss til å sette søkelys på andelen kvinnelige og mannlige ledere bransjen.

5 konkrete anbefalinger

Som bransjeorganisasjon ga vi innspill til FNs bærekraftsmål nr. 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst», nr. 12 «Ansvarlig forbruk og produksjon», nr. 13 «Stopp klimaendringene» samt nr. 5 «Likestilling mellom kjønnene». Regnskap Norges fem konkrete anbefalinger er:

  1. Lag gode rammebetingelser, og regler som er praktiserbare og ikke gir unødige administrative byrder
  2. Inviter næringslivets organisasjoner til å bidra i utformingen av handlingsplanen
  3. Næringsdepartementet, Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet må samarbeide
  4. Få på plass en nasjonal strategi for sirkulærøkonomi som sørger for at regelverksutviklingen sikrer en lønnsom og integrerbar omstilling for næringslivet
  5. Sett søkelys på likestilling mellom kjønnene i arbeidslivet – særlig i lederposisjoner