Regnskap Norge i ny dialog med Konkurransetilsynet

Etter tidligere dialog ønsket tilsynet våre vurderinger rundt Vismas avtalte oppkjøp av Sticos.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Tidligere i desember meldte Visma at de har inngått avtale om å kjøpe Sticos, se vår kommentar i artikkel fra 10. desember.

Regnskap Norge har tidligere gjort gjentatte henvendelser til Konkurransetilsynet om Visma sin dominerende markedsposisjon som systemleverandør til regnskapsbransjen. På bakgrunn av dette fikk Visma tidligere i år pålegg om opplysningsplikt for nye oppkjøp.

Sticos er ikke et ERP-system, men på grunn av størrelsen til partene må kjøpet godkjennes av Konkurransetilsynet. Visma leverte derfor fredag 11. desember en «forenklet melding» om foretakssammenslutning til tilsynet. Dersom Konkurransetilsynet ønsker en fullstendig kjøpsmelding fra Visma må de gi beskjed om dette innen 15 virkedager.

Regnskap Norge er opptatt av en sunn konkurranse og et godt utvalg av leverandører til regnskapsbransjen.

Som følge av den tidligere dialogen fikk Regnskap Norge forespørsel fra Konkurransetilsynet om å dele våre vurderinger og synspunkter angående kjøpet av Sticos.

Mandag 21. desember ble det gjennomført et møte mellom Regnskap Norge og Konkurransetilsynet, hvor vi leverte våre innspill til den forenklede kjøpsmeldingen og påpekte relevante forhold.

Det er Konkurransetilsynets myndighet å fatte en konklusjon, men Regnskap Norge har stilt seg til rådighet, på vegne av medlemmene og regnskapsbransjen, ved behov for ytterligere informasjon og innspill.

Vi følger prosessen nøye og orienterer fortløpende om utviklingen! Det gjelder også dagens melding om Vismas oppkjøp av Compello.