Regnskap Norge savner søkelys på sirkulærøkonomi i revidert nasjonalbudsjett

Regjeringen foreslår flere tiltak som skal bidra til bærekraftig omstilling og vekst i næringslivet. Regnskap Norge savner fortgang i skiftet til en sirkulær økonomi.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Regnskap Norge savner større søkelys på sirkulærøkonomien. En sirkulær økonomi vil bidra til å kutte i klimagassutslipp og sikre og skape nye grønne arbeidsplasser.

Flere land har allerede lansert nasjonale strategier og veikart for skiftet til en sirkulær økonomi. Norge er på etterskudd. En allerede forsinket strategi skal bli levert i slutten av desember.

Hvis Norge skal klare å bli et foregangsland i utviklingen av en grønn, sirkulærøkonomi som utnytter ressursene bedre, må vi få fortgang i utarbeidelsen av den nasjonale strategien.

Grønn omstilling og vekst i revidert nasjonalbudsjett

For å bidra til grønn omstilling og vekst i næringslivet foreslår regjeringen å gi mer penger til de som vil satse på grønne investeringer og løsninger. Det kommer frem i revidert nasjonalbudsjett. Tiltakene skal bidra til å holde tempoet oppe i det grønne skiftet.

– Det er vi helt avhengige av dersom vi skal sørge for kutt i klimagassutslipp samtidig som vi skal sikre og skape nye grønne arbeidsplasser, sier næringsminister Iselin Nybø.

Tiltakene tar for seg kollektivtransport, Nysnø og grønn skipsfart:

  • Kollektivtransport: Regjeringen foreslår 1 500 millioner kroner for å kompensere for tapte billettinntekter for kollektivtransporten.
  • Nysnø: Regjeringen foreslår å styrke Nysnø med 300 millioner kroner. Dette vil øke Nysnøs kapasitet til å investere i bedrifter med lovende klimateknologi.
  • Grønn skipsfart: Regjeringen foreslår å omdisponere 100 millioner kroner til grønn skipsfart. Hensikten er at Norge skal være ledende innen blå innovative næringer og grønn ferdsel til havs.

Ny grønn omstillingspakke

I tillegg til forslagene som legges frem i revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen foreslå en egen, grønn omstillingspakke. Denne vil legges frem som en egen proposisjon i slutten av mai.

– Pakken vil inneholde økte midler til forskning, utvikling og innovasjon. Dette bidrar til at vi kan utvikle og beholde verdifulle høyteknologiske kompetansemiljøer som er viktige i den grønne omstillingen, sier Nybø.