Regnskapsførere nyter høy kundetilfredshet

Både regnskapsførere og revisorer innfrir høye forventninger.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

I en pressemelding fra EPSI Norway uttaler ratingforetakets daglige leder Fredrik Høst at to av tre norske bedrifter er meget godt tilfreds med sine revisorer og regnskapsførere. Høst påpeker at de to bransjene fremstår som et referansepunkt på hva som er mulig i bedriftsmarkedet.

Innfrir forventninger
Forventningene som norske bedrifter har til både revisjons- og regnskapsforetakene er meget høye.

Det er samtidig tydelig at både regnskaps- og revisjonsbyråene leverer høy kvalitet både i sitt arbeid og i den servicen de yter overfor sine kunder, og på den måten langt på vei innfrir kundenes forventninger, sier Høst.

De mellomstore og små revisjonsselskapene er best
Studien viser at den gjennomsnittlige kundetilfredsheten blant revisjonsforetakene holder seg på et høyt nivå.

- Vi registerer dog en betydelig forskjell i kundeopplevelsen mellom de store byråene og de mellomstore og mindre revisjonsselskapene, fortsetter Høst. - De mellomstore og små revisjonsselskapene har en vesentlig høyere kundetilfredshet enn hva tilfellet er for de fem store totalt sett.

Regnskapsførere
Regnskapsførere må i år notere seg en liten tilbakegang i kundetilfredsheten, men resultatet er fortsatt meget godt. Årets måling gav en indeksverdi på 74,6 mot 76,4 i 2015. En indeksverdi på 75 eller høyere tilsier et at norske bedrifter er meget tilfredse.

- Ser man på den historiske utviklingen så har tilbakemeldingene fra kundene vært stabilt gode i perioden 2011 og frem til i dag, avslutter Høst.

Om undersøkelsen
Det ble gjennomført 800 telefonintervjuer i perioden 10. mai til 16. juni 2016 av Norstat. Målgruppen for undersøkelsen var Norske bedrifter som benytter bemanningstjenester, revisorer og regnskapsbyråer, og er basert på kundebedriftens faktiske opplevelse av leverandøren.  

Majoriteten av spørsmålene besvares på en skala fra 1-10 der 1 betyr «ikke fornøyd»  og 10 betyr «svært fornøyd». Resultatene gjøres deretter om til en indeksverdi mellom 0 og 100.

Du kan lese sammendrag av undersøkelsen her