Regnskapsforetak blir totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester

Finanstilsynets fokuserer i sin årsmelding for 2019 på at regnskapsforetak utvider tjenestespekteret.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finanstilsynet ser en tydelig tendens til at regnskapsførerforetakene beveger seg fra ordinær regnskapsføring, med utarbeidelse av årsregnskap og skattemeldinger, mot å bli en totalleverandør av økonomi- og rådgivningstjenester. Elektronisk datafangst øker og bidrar til å frigjøre ressurser til andre tjenester.

Et annet utviklingstrekk som trekkes frem er at regnskapsførerbransjen påvirkes av den teknologiske utviklingen og mulighetene denne åpner for – både for kundene og for regnskapsførerforetakene.

Finanstilsynet bemerker at regnskapsførerselskaper eid av banker er aktive i markedet for regnskapsføringstjenester, og at det er 10 til 20 større selskaper og grupperinger. Det påpekes at selv om det de siste årene har vært en gradvis reduksjon av virksomhet i enkeltpersonforetak, så er det fortsatt relativt mange små aktører.

Stedlige tilsyn

I 2019 gjennomførte Finanstilsynet 47 stedlige tilsyn. Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket blir kontrollert i omtrent alle tilsyn.

Ti regnskapsførere fikk tilbakekalt autorisasjonen sin i 2019. I tillegg var det 17 selskaper som mistet autorisasjonen. Dette er lave tall sett opp mot tidligere år, men antallet må ses i sammenheng med at vedtak om tilbakekall er høyere i de årene hvor det er gjennomført dokumentbaserte tilsyn.

  2015 2016 2017 2018 2019
Tilbakekall – regnskapsførere 10 77 82 8 10
Tilbakekall – regnskapsførerselskaper 16 44 34 12 17
Suspensjon 1 0 4 0 0

I årsmeldingen legges også kontrollresultatene til Regnskap Norge og Revisorforeningen frem. Regnskap Norge kontrollerte i 2019 777 autoriserte regnskapsførere fordelt på 258 virksomheter. Se egen sak om kvalitetskontrollen 2019 her.

Dokumentbasert tilsyn

I oktober og november 2019 gjennomførte Finanstilsynet et dokumentbasert tilsyn. Alle autoriserte regnskapsførere og regnskapsførerselskaper måtte gi opplysninger om sin autorisjon, virksomhet og yrkesutøvelse. Tilsynet førte til at over 450 regnskapsførere og regnskapsførerselskaper slettet sin autorisasjon. En samlerapport vil blir publisert i løpet av første halvår 2020.

Se Finanstilsynets årsmelding for 2019 her.