Tilsynsavgift for 2016 sendt autoriserte regnskapsførere

Tilsynsavgift å betale er 1 612 kroner.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Finanstilsynets kostnader ved å forvalte autorisasjonsordningen fordeles med et likt beløp pr regnskapsfører som var registrert i regnskapsførerregisteret ved utgangen av 2016. 

Brevet om tilsynsavgift ble sendt ut 18. mai. Forfall er satt til 6. juni. Det er din personlige adresse registrert i folkeregisteret som er benyttet ved utsendelsen. Er adressen feil, må folkeregisteret kontaktes snarest.

Dersom du var autorisert regnskapsfører ved årsskiftet og ikke mottar brev med faktura innen et par uker, må du kontakte Finanstilsynet. 

Vær oppmerksom på at manglende betaling av tilsynsavgiften vil kunne medføre tilbakekall av autorisasjonen. 

Om regnskapsfører var aktiv i yrket i 2016, har for øvrig ingen betydning. Finanstilsynets kostnader fordeles på alle autoriserte regnskapsførere.

Dersom arbeidsgiver betaler tilsynsavgiften for flere, ber Finanstilsynet om at fakturaene ikke slås sammen, men betales hver for seg.

Se Finanstilsynets brev om tilsynsavgiften.