Utdanningsnivået øker blant autoriserte

Andelen autoriserte regnskapsførere som har utdanning på bachelor- og masternivå har økt betydelig i senere år. Veksten er aller høyest blant kvinner med utdanning på masternivå.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Utdanningsnivå 2018

 

Andelen kvinner med utdanning på masternivå har økt fra 5 prosent i 2013 til i overkant av 8 prosent i 2018. Dette tilsier en økning på hele 73 prosent. I samme periode har andelen menn med utdanning på masternivå økt med 52 prosent.

Fremdeles er andelen kvinner med mastergrad lavere enn hos menn, men dette skyldes at det finnes langt flere kvinner enn menn i regnskapsbransjen. Målt i faktisk antall er det nå flest kvinner som har 5-års høyere utdanning. 

Totalt har 49 prosent av alle autoriserte utdanning på bachelornivå. Blant menn er andelen 44 prosent og blant kvinner er den 51 prosent. 

I befolkningen generelt er andelen som har tatt utdanning på universitets- og høgskolenivå 33,4 prosent per juni 2018, i følge SSB. 

Merk at for å bli autorisert regnskapsfører kreves det i dag minimum bachelorgrad. Før 2006 var imidlertid utdanningskravet 2 år fra økonomisk høyskole. Det forklarer andelen som har annen bakgrunn enn bachelor og master.

Kilder:

Utvikling i utdanningsnivå blant autoriserte regnskapsførere er hentet fra Regnskap Norges lønnsstatistikk i perioden fra 2013 til 2018.


Utdanningsnivået i befolkningen generelt er basert på tall fra Statistisk Sentralbyrå