Aksjeloven klar for brexit

Nye overgangsregler sikrer at norske selskaper med britisk daglig leder eller britiske styremedlemmer kan fortsette som før ved et no-deal brexit.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Flere norske aksje- og allmennselskaper har styremedlemmer og daglig leder som er britiske statsborgere, eller er bosatt i Storbritannia. Tall fra Foretaksregisteret viser at dette gjelder mellom 600 og 1000 bedrifter i dag.

Den norske aksjeloven stiller krav om at daglig leder og minst halvparten av styrets medlemmer i norske selskaper må ha bosted i Norge eller i EØS-området. Hvis Storbritannia trer ut av EU uten en avtale, betyr det at en del selskaper ikke har et gyldig sammensatt styre.

Det er nå kommet på plass nye overgangsregler som sikrer at britiske styremedlemmer og britiske daglig ledere, som er valgt eller ansatt før Storbritannias uttreden av EU, likestilles med borgere i EØS-området. Disse aktuelle selskapene vil dermed fortsette å ha et beslutningsdyktig styre.

Ansettelser og styrevalg etter brexit vil foregå etter de alminnelige reglene i aksjeloven og allmennaksjeloven.