Kompensasjonsordning 2 - avtalemaler

Vi har laget avtalemaler for oppdrag der regnskapsfører bistår i forbindelse med den nye kompensasjonsordningen.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

Mange har allerede hatt avtaler knyttet til kompensasjonsordningen for mars-august 2020 (kompensasjonsordning 1). Bistand etter den nye kompensasjonsordningen for september 2020 – april 2021 (kompensasjonsordning 2) blir et nytt oppdrag, som det tegnes egen avtale for.

Avtalemalene bygger på de samme malene som for den første kompensasjonsordningen, men er tilpasset de nye vilkårene i kompensasjonsordning 2. En vesentlig endring er at regnskapsførers bekreftelse nå skal avgis sammen med søknaden. Det gjelder for alle søknader, uavhengig av søknadsbeløp.

Bekreftelsen skal avgis på bakgrunn av konkrete kontrollhandlinger, og kontrollhandlingene skal dokumenteres. Disse handlingene må gjennomføres og dokumenteres uavhengig av om regnskapsfører også har bistått med å fremskaffe grunnlagene for søknaden. Les mer om kontrollhandlingene.

Merk! Selv om mye er likt, er det også en del forskjeller mellom kontrollhandlingene i ordning 1 og 2.  Du må derfor være nøye på å bruke riktig versjon når du skal bekrefte søknader etter de respektive ordninger.

Avtalemalene

Malene skiller på om oppdraget er for eksisterende eller nye kunder.

Oppdragsbekreftelse eksisterende kunder

For eksisterende kunder har vi lagt opp til en oppdragsbekreftelse, som vil inngå som bilag til den løpende oppdragsavtalen regnskapsforetaket har med den aktuelle kunden. Ved oversendelse av oppdragsbekreftelsen til kunden, bør det bes om at kunden bekrefter tilbake mottaket av denne og aksepterer at oppdraget igangsettes som det er beskrevet.

Mal for oppdragsbekreftelse eksisterende kunder finner du her.

Oppdragsavtale nye kunder

Dersom regnskapsforetaket påtar seg å bistå eller bekrefte i forbindelse med kompensasjonssøknad for nye kunder, må det tegnes egen avtale for det konkrete oppdraget.

Mal for oppdragsavtale nye kunder finner du her.

Husk at nye oppdrag krever kundetiltak iht. hvitvaskingsloven.

Generelt

Vi presiserer at oppdragsbekreftelsen/-avtalen er ment som en mal, der partene eventuelt tilpasser og kan gjøre de endringer de mener er dekkende for det konkrete oppdraget.