Dyrt å snoke i kredittopplysninger

Datatilsynet har gitt overtredelsesgebyr på opptil 100 000 kroner for å innhente kredittopplysninger uten saklig behov.

Del
!
Artikkelen er over ett år gammel og innholdet kan derfor være utdatert

(Artikkelen er en gjengivelse av artikkel på Datatilsynets hjemmeside.)

Datatilsynet mottar stadig flere klager fra personer som har blitt kredittvurdert uten saklig behov. Ofte er det nærstående eller andre som har kikket på deres kredittopplysninger i forbindelse med arveoppgjør eller tvister om utestående pengebeløp – eller fordi man var nysgjerrig. Dette er ikke lov.

Når er det er lov å kredittvurdere?

Kredittopplysninger sier noe om vår økonomiske situasjon. Ofte kan det foreligge opplysninger som folk opplever som private og som de ikke ønsker å dele. Da kan det oppleves som krenkende når slike opplysninger utleveres uten god nok grunn. Datatilsynet mener dette er et alvorlig brudd på personvernreglene, og siden det er et økende problem, har Datatilsynet ilagt overtredelsesgebyr i flere saker.

Personvernnemda, Datatilsynets klageorgan, behandlet nylig en klage på slikt gebyr. Daglig leder i en virksomhet brukte virksomhetens tilgang til kredittopplysninger til å kredittvurdere en slekting. Grunnen var at slektningen hadde lånt en hytte vedkommende eide. Datatilsynet ila et overtredelsesgebyr på 75 000 kroner. Personvernnemda opprettholdt Datatilsynets vedtak.