Pålegg om å avgi bekreftelse på kompensasjonssøknad stoppes inntil videre

Foretak som har fått varsel fra Skatteetaten om å sende inn bekreftelse fra autorisert regnskapsfører eller revisor, har fått utsatt frist til 1. juni. Samtidig stoppes utsendelse av nye pålegg inntil videre.

Del

Skatteetaten, Revisorforeningen og Regnskap Norge er i dialog om hvilke kontrollhandlinger som skal ligge til grunn for å kunne bekrefte opplysningene gitt i søknadene om støtte. Samtidig har skatteetaten allerede begynt å sende ut pålegg om bekreftelser på søknader for mars.

Skattedirektøren har nå opplyst at utsendelse av nye pålegg er stanset, og at det vil bli lagt ut informasjon på kompensasjonsordning.no om at 14 dagersfristen for de påleggene som allerede er sendt ut vil bli forlenget til 1. juni. Det vil ikke bli sendt ut nye varsler før kravene til bekreftelsen fra revisor/autorisert regnskapsfører er endelig avklart. Det er ventet at dette senest vil være på plass samtidig med oppdatering av kompenasjonsforskriften 15. mai 2020.